100,200,300,500,1000 most common word in Shona Language

100,200,300,500,1000  most common word in Shona Language

Shona is a global language . All most in every country people speaks Shona language . lots of people wants to know about Shona language and they comes on google to search different common word of Shona language. Here i provide 100 most common word of Shona language. With these words you can easily get an idea of most common word of Shona language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Shona LanguageShona

sr no.

1000 words in  English

sn

1

ability

kugona

2

old

yekare

3

quite

zvikuru

4

world

nyika

5

later

Papera

6

street

mugwagwa

7

positive

zvakanaka

8

window

hwindo

9

government

hurumende

10

page

peji

11

interview

indavhiyu

12

treat

vaitire

13

organization

sangano

14

few

shoma

15

probably

zvimwe

16

bit

chidimbu

17

executive

zvepamusorosoro

18

while

apo

19

factor

chinhu

20

trip

rwendo

21

provide

zvinopa

22

education

dzidzo

23

period

nguva

24

problem

dambudziko

25

television

terevhizheni

26

cell

chitokisi

27

begin

kutanga

28

him

iye

29

doctor

chiremba

30

do

ita

31

grow

kura

32

somebody

mumwe

33

rich

fuma

34

size

zera

35

call

kufona

36

group

boka

37

air

mhepo

38

care

kutarisira

39

approach

kusvika

40

buy

Zvitengerei

41

baby

mwana

42

give

ipai

43

hot

Hot

44

that

kuti

45

benefit

kubatsira

46

student

mudzidzi

47

international

pasi rose

48

sound

inzwi

49

in

mu

50

heart

mwoyo

51

use

shandisa

52

particularly

zvikuru

53

manage

tarisa

54

sport

mutambo

55

light

chiedza

56

beautiful

runako

57

most

vakawanda

58

media

vezvenhau

59

claim

murandu

60

build

akavaka

61

policy

urongwa

62

represent

miririra

63

majority

ruzhinji

64

realize

nevakawanda

65

believe

tenda

66

religious

vechitendero

67

college

koreji

68

have

vane

69

fast

kutsanya

70

morning

mangwanani

71

right

rudyi

72

within

mukati

73

man

murume

74

modern

ano

75

since

kubva

76

real

zvechokwadi

77

like

se

78

with

ne

79

car

motokari

80

investment

inivhesitimendi

81

up

vakakwira

82

long

refu

83

west

madokero

84

various

siyana

85

force

simba

86

herself

akazvifukidza

87

blood

ropa

88

almost

zvinenge

89

sea

gungwa

90

individual

munhu

91

all

zvose

92

movie

bhaisikopo

93

pretty

runako

94

memory

ndangariro

95

worry

kunetseka

96

loss

kurasikirwa

97

particular

kunyanya

98

something

chinhu

99

leader

mutungamiri

100

property

pfuma

101

radio

redhiyo

102

describe

tsanangura

103

experience

ruzivo

104

region

nharaunda

105

remove

Bvisa

106

race

rudzi

107

thank

tenda

108

pattern

muenzaniso

109

gas

mweya

110

sit

vanogara

111

mean

Zvichakadaro

112

dark

kwasviba

113

phone

runhare

114

would

dai

115

share

mugove

116

before

pamberi

117

drug

mushonga

118

research

tsvakurudzo

119

move

famba

120

notice

chiziviso

121

season

mwaka

122

politics

zvematongerwo enyika

123

need

vanofanira

124

shoot

nhungirwa

125

better

nane

126

weapon

chombo

127

no

Aihwa

128

career

basa rekuita

129

employee

mushandi

130

thing

chinhu

131

central

nechepakati

132

billion

bhiriyoni

133

six

nhanhatu

134

officer

mutungamiriri

135

spring

chitubu

136

head

musoro

137

threat

chityiso

138

power

simba

139

year

gore

140

brother

hanzvadzi konama

141

idea

zano

142

school

chikoro

143

me

ini

144

why

sei

145

over

pamusoro

146

fail

Vanotadza

147

Republican

Republican

148

oh

o

149

treatment

mabatiro

150

woman

mukadzi

151

find

wana

152

card

kadhi

153

prepare

gadzirira

154

set

seti

155

side

divi

156

mother

Amai

157

option

Ipfungwa

158

special

rinokosha

159

view

maonero

160

accept

kubvuma

161

say

itii

162

can

anogona

163

consider

funga

164

violence

mhirizhonga

165

heavy

rinorema

166

fall

kuwa

167

wish

Tinokushuvirai

168

continue

mberi

169

great

hukuru

170

occur

itika

171

human

munhu

172

should

zvinofanira

173

weight

uremu

174

risk

ngozi

175

wonder

Ndokusaka

176

chance

mukana

177

mouth

muromo

178

however

zvisinei

179

indicate

dzinoratidza

180

step

danho

181

let

regai

182

discover

Discover

183

increase

kuwedzera

184

win

kunda

185

yourself

pachako

186

admit

bvuma

187

they

ivo

188

shot

bara

189

note

chitsamba

190

daughter

mwanasikana

191

answer

mhinduro

192

next

chinotevera

193

until

kusvikira

194

finish

pedza

195

decision

chisarudzo

196

miss

shuva

197

model

mhando

198

under

pasi

199

budget

bhajeti

200

respond

pavakakokwa

201

sense

pfungwa

202

born

akaberekwa

203

those

avo

204

skin

ganda

205

reveal

kuzarurira

206

than

pane

207

what

chii

208

bad

zvakaipa

209

seem

sokuti

210

compare

enzanisa

211

exactly

chaizvo

212

hear

nzwa

213

serve

kushumira

214

surface

pamusoro

215

law

mutemo

216

three

tatu

217

voice

izwi

218

yeah

hongu

219

art

unyanzvi

220

letter

tsamba

221

standard

mureza

222

about

pamusoro

223

into

mu

224

place

nzvimbo

225

prove

ratidza

226

carry

Itai

227

TRUE

TRUE

228

travel

famba

229

many

zhinji

230

direction

divi

231

rather

asi

232

safe

ngozi

233

culture

tsika nemagariro

234

foreign

vatorwa

235

road

mugwagwa

236

chair

cheya

237

fund

mari

238

area

nharaunda

239

task

basa

240

party

pati

241

marriage

muchato

242

soldier

musoja

243

thus

saka

244

prevent

Kukutadzisa

245

top

pamusoro

246

democratic

utongi hwegutsaruzhinji

247

entire

ose

248

develop

kutanga

249

ground

ivhu

250

usually

kazhinji

251

of

pamusoro

252

foot

rutsoka

253

camera

kamera

254

indeed

chaizvo

255

church

chechi

256

rise

simuka

257

theory

pfungwa

258

example

muenzaniso

259

also

wo

260

establish

chigaro

261

yet

asi

262

assume

tambira

263

parent

mubereki

264

family

mhuri

265

similar

zvakafanana

266

structure

mamiriro

267

talk

taura

268

expect

tarisira

269

American

American

270

well

tsime

271

sure

chokwadi

272

show

ratidza

273

choice

sarudzo

274

condition

ezvinhu

275

green

girinhi

276

whom

uyo

277

quickly

nokukurumidza

278

outside

kunze

279

turn

dzokai

280

possible

zvinogoneka

281

go

vanoenda

282

at

pa

283

himself

pachake

284

make

kuitawo

285

professor

muzvinafundo

286

truth

chokwadi

287

themselves

pachavo

288

because

nekuti

289

dream

rota

290

second

Chepiri

291

far

kure

292

fight

kurwisana

293

fish

hove

294

traditional

chinyakare

295

certainly

zvechokwadi

296

girl

musikana

297

summer

chirimo

298

unit

chikwata

299

job

basa

300

wind

mhepo

301

director

dhairekita

302

not

kwete

303

police

Mapurisa

304

now

ikozvino

305

it

izvozvo

306

learn

dzidza

307

n't

kwete

308

deep

zvakadzama

309

wide

rakafara

310

two

piri

311

enter

pinda

312

medical

zvokurapa

313

sign

chiratidzo

314

serious

zvakakura

315

commercial

rokutengesa

316

total

muunganidzwa

317

edge

mucheto

318

appear

kuonekwa

319

include

sanganisira

320

color

ruvara

321

owner

muridzi

322

star

nyeredzi

323

conference

musangano

324

agreement

chibvumirano

325

garden

pamunda

326

eight

sere

327

mission

basa

328

response

Achipindura

329

impact

rova

330

eye

ziso

331

firm

simba

332

machine

Machine

333

simple

nyore

334

only

chete

335

ten

gumi

336

federal

batana

337

time

nguva

338

again

zvakare

339

south

chamhembe

340

clear

pachena

341

national

national

342

actually

chaizvoizvo

343

generation

chizvarwa

344

rate

mutengo

345

month

mwedzi

346

together

pamwe chete

347

love

rudo

348

I

ini

349

and

uye

350

key

kiyi

351

think

funga

352

house

imba

353

teach

kudzidzisa

354

then

ndokubva

355

moment

nguva

356

matter

nyaya

357

its

ayo

358

concern

hanya

359

bag

bhegi

360

walk

famba

361

decade

makore gumi

362

create

sika

363

visit

kushanya

364

explain

tsanangura

365

vote

vhoti

366

nice

zvakanaka

367

must

kunofanira

368

produce

zvibereko

369

away

kure

370

start

kutanga

371

official

pamutemo

372

staff

mushandi

373

wear

kusakara

374

raise

zvinomutsa

375

everyone

vose

376

suddenly

pakarepo

377

line

mutsetse

378

enough

zvakakwana

379

order

hurongwa

380

teacher

mudzidzisi

381

amount

uwandu

382

thousand

churu

383

civil

vehurumende

384

pick

nhonga

385

leg

gumbo

386

on

pamusoro

387

activity

basa

388

social

evanhu

389

study

kudzidza

390

lawyer

gweta

391

personal

pachako

392

box

bhokisi

393

just

chete

394

center

pakati

395

player

mutambi

396

responsibility

basa

397

blue

bhuruu

398

onto

zviende

399

pull

muedzo

400

often

kazhinji

401

animal

mhuka

402

wall

rusvingo

403

these

izvi

404

never

haana

405

hold

akabata

406

new

mutsva

407

system

maitiro

408

everybody

munhu wose

409

important

zvakakosha

410

kind

mhando

411

measure

chiyero

412

open

yakazaruka

413

check

cheki

414

who

who

415

test

bvunzo

416

though

kunyange

417

fine

naka

418

without

pasina

419

guess

kufembera

420

four

mana

421

else

mumwe

422

guy

Guy

423

every

ose

424

among

pakati

425

piece

chidimbu

426

analysis

ongororo

427

inside

mukati

428

try

edza

429

building

chivakwa

430

score

chibozwa

431

break

zororo

432

base

hwaro

433

sell

ikatengesa

434

late

Pakunopera

435

left

ruboshwe

436

run

manya

437

five

shanu

438

hang

turika

439

hotel

hotera

440

although

kunyange

441

thought

pfungwa

442

lot

mugove

443

class

kirasi

444

board

bhodhi

445

down

pasi

446

imagine

fungidzira

447

likely

zvichida

448

victim

nyakurwadziwa

449

laugh

seka

450

end

magumo

451

training

kudzidza

452

from

kubva

453

charge

nokuchengeta

454

suggest

pfungwa

455

attack

chirwere

456

feel

vanonzwa

457

expert

nyanzvi

458

consumer

mutengi

459

whether

kana

460

Congress

guruundano

461

us

isu

462

team

chikwata

463

number

nhamba

464

catch

bata

465

back

shure

466

stand

mira

467

part

chidimbu

468

military

uto

469

require

zvinoda

470

general

Kazhinji

471

audience

vateereri

472

friend

shamwari

473

spend

shandisa

474

production

kugadzirwa

475

push

kusunda

476

type

mhando

477

form

fomu

478

arm

ruoko

479

including

kusanganisira

480

project

purojekiti

481

tough

oma

482

war

hondo

483

wait

waiting

484

question

mubvunzo

485

yes

Ehe

486

statement

statement

487

cup

mukombe

488

perhaps

zvichida

489

industry

indasitiri

490

decide

kusarudza

491

mind

pfungwa

492

keep

chengeta

493

today

nhasi

494

happen

zvinoitika

495

wrong

zvakaipa

496

around

kumativi

497

election

sarudzo

498

live

mhenyu

499

change

chinja

500

range

dungwerungwe

501

despite

pasinei

502

sex

pabonde

503

drive

fambisa

504

third

chetatu

505

opportunity

mukana

506

article

chinyorwa

507

work

basa

508

country

nyika

509

how

sei

510

first

chekutanga

511

leave

ngavabude

512

come

uya

513

resource

upfumi

514

save

Save

515

along

pamwe

516

section

chidimbu

517

rock

ibwe

518

play

kutamba

519

trade

tengeserana

520

situation

mamiriro ezvinhu

521

huge

kura

522

affect

kanganisa

523

clearly

zvakajeka

524

alone

oga

525

record

rekodhi

526

story

nyaya

527

fill

mukaguta

528

floor

uriri

529

disease

chirwere

530

half

hafu

531

market

musika

532

home

musha

533

against

pamusoro

534

fact

chokwadi

535

city

guta

536

reason

chikonzero

537

current

mafambiro

538

writer

munyori

539

out

panze

540

deal

dhiri

541

movement

mufambo

542

little

shoma

543

cold

chando

544

stock

unganidza

545

practice

tsika

546

but

asi

547

style

sitaira

548

development

budiriro

549

enjoy

nakidzwa

550

lay

pasi

551

way

nzira

552

whose

vane

553

seat

chigaro

554

court

dare

555

music

mumhanzi

556

tax

mutero

557

if

kana

558

institution

inisitichusheni

559

sexual

pabonde

560

already

kare

561

western

madokero

562

word

izwi

563

anyone

munhu

564

site

nzvimbo

565

oil

mafuta

566

your

yenyu

567

maintain

chengeta

568

network

samambure

569

science

sainzi

570

return

dzokera

571

recognize

kuziva

572

remain

kuramba

573

per

pa

574

case

mhosva

575

large

guru

576

bring

kuunza

577

position

nzvimbo

578

tree

muti

579

black

nhema

580

language

mutauro

581

tell

udza

582

child

mwana

583

attorney

atoni

584

method

nzira

585

collection

muunganidzwa

586

stage

siteji

587

scene

chiitiko

588

this

ichi

589

growth

kukura

590

meeting

musangano

591

service

sevhisi

592

image

mufananidzo

593

authority

simba

594

design

patani

595

as

sezvo

596

nor

kana

597

several

dzakawanda

598

trouble

dambudziko

599

food

chikafu

600

maybe

pamwe

601

suffer

kutambura

602

feeling

kunzwa

603

information

ruzivo

604

operation

mashandiro

605

money

mari

606

boy

mukomana

607

speech

nhaurwa

608

support

rutsigiro

609

hospital

chipatara

610

see

ona

611

yard

yadhi

612

stuff

zvinhu

613

evening

manheru

614

week

vhiki

615

cut

cheka

616

none

hapana

617

another

mumwe

618

put

isa

619

receive

kugamuchira

620

anything

chinhu

621

ahead

mberi

622

data

dhata

623

others

vamwe

624

field

munda

625

point

nguva

626

dog

imbwa

627

seven

nomwe

628

understand

nzwisisa

629

performance

mutambo

630

such

zvakadaro

631

know

ziva

632

physical

chisimba

633

could

aigona

634

hand

ruoko

635

for

nokuti

636

role

basa

637

north

mawodzanyemba

638

campaign

kambeyini

639

bed

mubhedha

640

according

zvichienderana

641

become

kuva

642

available

iripo

643

Mr

Mr

644

nothing

hapana

645

beat

urove

646

degree

dhigirii

647

bar

rambidza

648

his

ake

649

life

upenyu

650

pay

mari

651

private

private

652

you

iwe

653

Mrs

Mrs

654

partner

mubatsiri

655

term

izwi

656

improve

kuvandudza

657

write

nyora

658

during

munguva

659

price

mutengo

660

song

rwiyo

661

we

isu

662

source

mabviro

663

less

zvishoma

664

very

chaizvo

665

magazine

magazini

666

table

tafura

667

protect

chengetedza

668

young

diki

669

community

vemunharaunda

670

get

ngavawane

671

exist

iriko

672

fear

kutya

673

reduce

tapudza

674

much

zvikuru

675

crime

mhosva

676

finger

chigunwe

677

TV

TV

678

computer

kombiyuta

679

white

chena

680

nearly

anenge

681

economy

upfumi

682

behind

shure

683

when

apo

684

agent

muiti

685

energy

simba

686

close

pedyo

687

smile

nyemwerera

688

economic

zvoupfumi

689

our

edu

690

rule

mutemo

691

picture

mufananidzo

692

public

ruzhinji rwevanhu

693

difference

musiyano

694

them

navo

695

water

mvura

696

best

zvakanakisisa

697

after

pashure

698

take

tora

699

near

pedo

700

interest