100,200,300,500,1000 most common word in Norwegian Language

100,200,300,500,1000  most common word in Norwegian Language

Norwegian is a global language . All most in every country people speaks Norwegian language . lots of people wants to know about Norwegian language and they comes on google to search different common word of Norwegian language. Here i provide 100 most common word of Norwegian language. With these words you can easily get an idea of most common word of Norwegian language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Norwegian LanguageNorwegian

sr no.

1000 words in  English

no

1

ability

evnen

2

old

gammel

3

quite

ganske

4

world

verden

5

later

seinere

6

street

gate

7

positive

positiv

8

window

vindu

9

government

Myndighetene

10

page

side

11

interview

intervju

12

treat

behandle

13

organization

organisasjon

14

few

15

probably

sannsynligvis

16

bit

bit

17

executive

utøvende

18

while

samtidig som

19

factor

faktor

20

trip

tur

21

provide

gi

22

education

utdanning

23

period

periode

24

problem

problem

25

television

fjernsyn

26

cell

celle

27

begin

begynne

28

him

ham

29

doctor

doktor

30

do

gjøre

31

grow

vokse

32

somebody

noen

33

rich

rik

34

size

størrelse

35

call

anrop

36

group

gruppe

37

air

luft

38

care

omsorg

39

approach

nærme seg

40

buy

kjøpe

41

baby

baby

42

give

gi

43

hot

varmt

44

that

at

45

benefit

fordel

46

student

student

47

international

internasjonal

48

sound

lyd

49

in

i

50

heart

hjerte

51

use

bruk

52

particularly

særlig

53

manage

få til

54

sport

sport

55

light

lys

56

beautiful

vakker

57

most

mest

58

media

media

59

claim

krav

60

build

bygge

61

policy

Politikk

62

represent

representere

63

majority

flertall

64

realize

innse

65

believe

tro

66

religious

religiøs

67

college

høyskole

68

have

ha

69

fast

rask

70

morning

morgen

71

right

Ikke sant

72

within

innenfor

73

man

Mann

74

modern

moderne

75

since

siden

76

real

ekte

77

like

som

78

with

med

79

car

bil

80

investment

investering

81

up

opp

82

long

lang

83

west

vest

84

various

diverse

85

force

makt

86

herself

selv

87

blood

blod

88

almost

nesten

89

sea

hav

90

individual

individuell

91

all

alle

92

movie

film

93

pretty

ganske

94

memory

hukommelse

95

worry

bekymre

96

loss

tap

97

particular

bestemt

98

something

noe

99

leader

leder

100

property

eiendom

101

radio

radio

102

describe

beskrive

103

experience

erfaring

104

region

region

105

remove

ta vekk

106

race

løp

107

thank

takke

108

pattern

mønster

109

gas

gass

110

sit

sit

111

mean

mener

112

dark

mørk

113

phone

telefon

114

would

Ville

115

share

dele

116

before

før

117

drug

legemiddel

118

research

forskning

119

move

bevege seg

120

notice

legge merke til

121

season

årstid

122

politics

politikk

123

need

trenge

124

shoot

skyte

125

better

bedre

126

weapon

våpen

127

no

Nei

128

career

karriere

129

employee

ansatt

130

thing

ting

131

central

sentral

132

billion

milliarder

133

six

seks

134

officer

offiser

135

spring

vår

136

head

hode

137

threat

trussel

138

power

makt

139

year

år

140

brother

bror

141

idea

idé

142

school

skole

143

me

meg

144

why

Hvorfor

145

over

over

146

fail

Fail

147

Republican

Republican

148

oh

Åh

149

treatment

behandling

150

woman

kvinne

151

find

finne

152

card

kort

153

prepare

forberede

154

set

sett

155

side

side

156

mother

mor

157

option

alternativ

158

special

spesiell

159

view

utsikt

160

accept

aksepterer

161

say

si

162

can

kan

163

consider

ta i betraktning

164

violence

vold

165

heavy

tung

166

fall

falle

167

wish

skulle ønske

168

continue

Fortsette

169

great

flott

170

occur

skje

171

human

menneskelig

172

should

bør

173

weight

vekt

174

risk

Fare

175

wonder

lure på

176

chance

sjanse

177

mouth

munn

178

however

derimot

179

indicate

indikerer

180

step

steg

181

let

la

182

discover

oppdage

183

increase

øke

184

win

vinne

185

yourself

deg selv

186

admit

innrømme

187

they

de

188

shot

skudd

189

note

Merk

190

daughter

datter

191

answer

svar

192

next

neste

193

until

før

194

finish

bli ferdig

195

decision

beslutning

196

miss

gå glipp av

197

model

modell

198

under

under

199

budget

budsjett

200

respond

svar

201

sense

føle

202

born

Født

203

those

de

204

skin

hud

205

reveal

avsløre

206

than

enn

207

what

hva

208

bad

dårlig

209

seem

synes

210

compare

sammenligne

211

exactly

nøyaktig

212

hear

høre

213

serve

tjene

214

surface

flate

215

law

lov

216

three

tre

217

voice

stemme

218

yeah

ja

219

art

Kunst

220

letter

brev

221

standard

standard

222

about

Om

223

into

inn i

224

place

plass

225

prove

bevise

226

carry

bære

227

TRUE

EKTE

228

travel

reise

229

many

mange

230

direction

retning

231

rather

heller

232

safe

sikker

233

culture

kultur

234

foreign

fremmed

235

road

vei

236

chair

stol

237

fund

fond

238

area

område

239

task

oppgave

240

party

parti

241

marriage

ekteskap

242

soldier

soldat

243

thus

og dermed

244

prevent

forhindre

245

top

topp

246

democratic

demokratisk

247

entire

hel

248

develop

utvikle

249

ground

bakke

250

usually

som oftest

251

of

av

252

foot

fot

253

camera

kamera

254

indeed

faktisk

255

church

kirke

256

rise

stige

257

theory

teori

258

example

eksempel

259

also

også

260

establish

etablere

261

yet

ennå

262

assume

anta

263

parent

forelder

264

family

familie

265

similar

lignende

266

structure

struktur

267

talk

snakke

268

expect

forvente

269

American

amerikansk

270

well

vi vil

271

sure

sikker

272

show

forestilling

273

choice

valg

274

condition

betingelse

275

green

grønn

276

whom

hvem

277

quickly

raskt

278

outside

utenfor

279

turn

sving

280

possible

mulig

281

go

282

at

283

himself

han selv

284

make

gjøre

285

professor

professor

286

truth

sannhet

287

themselves

dem selv

288

because

fordi

289

dream

drøm

290

second

sekund

291

far

langt

292

fight

slåss

293

fish

fisk

294

traditional

tradisjonell

295

certainly

sikkert

296

girl

pike

297

summer

sommer

298

unit

enhet

299

job

jobb

300

wind

vind

301

director

regissør

302

not

ikke

303

police

politiet

304

now

305

it

den

306

learn

lære

307

n't

ikke

308

deep

dyp

309

wide

bred

310

two

to

311

enter

Tast inn

312

medical

medisinsk

313

sign

skilt

314

serious

seriøs

315

commercial

kommersiell

316

total

Total

317

edge

kant

318

appear

vises

319

include

inkludere

320

color

farge

321

owner

Eieren

322

star

stjerne

323

conference

konferanse

324

agreement

avtale

325

garden

hage

326

eight

åtte

327

mission

oppdrag

328

response

respons

329

impact

innvirkning

330

eye

øye

331

firm

fast

332

machine

maskin

333

simple

enkel

334

only

bare

335

ten

ti

336

federal

føderal

337

time

tid

338

again

en gang til

339

south

sør

340

clear

klar

341

national

nasjonal

342

actually

faktisk

343

generation

generasjon

344

rate

vurdere

345

month

måned

346

together

sammen

347

love

kjærlighet

348

I

Jeg

349

and

og

350

key

nøkkel

351

think

synes at

352

house

hus

353

teach

lære bort

354

then

deretter

355

moment

øyeblikk

356

matter

saken

357

its

det er

358

concern

bekymring

359

bag

bag

360

walk

361

decade

tiår

362

create

skape

363

visit

besøk

364

explain

forklare

365

vote

stemme

366

nice

hyggelig

367

must

368

produce

produsere

369

away

borte

370

start

start

371

official

offisielt

372

staff

personale

373

wear

ha på

374

raise

raise

375

everyone

alle

376

suddenly

plutselig

377

line

linje

378

enough

nok

379

order

rekkefølge

380

teacher

lærer

381

amount

beløp

382

thousand

tusen

383

civil

sivil

384

pick

plukke

385

leg

bein

386

on

387

activity

aktivitet

388

social

sosial

389

study

studere

390

lawyer

advokat

391

personal

personlig

392

box

eske

393

just

bare

394

center

senter

395

player

spiller

396

responsibility

ansvar

397

blue

blå

398

onto

videre til

399

pull

dra

400

often

ofte

401

animal

dyr

402

wall

vegg

403

these

disse

404

never

aldri

405

hold

holde

406

new

ny

407

system

system

408

everybody

alle

409

important

viktig

410

kind

snill

411

measure

måle

412

open

åpen

413

check

kryss av

414

who

WHO

415

test

test

416

though

selv om

417

fine

fint

418

without

uten

419

guess

Gjett

420

four

fire

421

else

ellers

422

guy

fyr

423

every

hver

424

among

blant

425

piece

stykke

426

analysis

analyse

427

inside

innsiden

428

try

prøve

429

building

bygning

430

score

poengsum

431

break

gå i stykker

432

base

utgangspunkt

433

sell

selge

434

late

sent

435

left

venstre

436

run

løpe

437

five

fem

438

hang

henge

439

hotel

hotell

440

although

selv om

441

thought

trodde

442

lot

mye

443

class

klasse

444

board

borde

445

down

ned

446

imagine

Forestill deg

447

likely

sannsynlig

448

victim

offer

449

laugh

latter

450

end

slutt

451

training

opplæring

452

from

fra

453

charge

lade

454

suggest

foreslå

455

attack

angrep

456

feel

føle

457

expert

Ekspert

458

consumer

forbruker

459

whether

om

460

Congress

kongress

461

us

oss

462

team

team

463

number

Nummer

464

catch

å fange

465

back

tilbake

466

stand

stå

467

part

del

468

military

militær

469

require

krever

470

general

generell

471

audience

publikum

472

friend

venn

473

spend

bruke

474

production

produksjon

475

push

trykk

476

type

type

477

form

skjema

478

arm

væpne

479

including

gjelder også

480

project

prosjekt

481

tough

vanskelig

482

war

krig

483

wait

vente

484

question

spørsmål

485

yes

ja

486

statement

uttalelse

487

cup

kopp

488

perhaps

kanskje

489

industry

industri

490

decide

Bestemme seg for

491

mind

sinn

492

keep

beholde

493

today

i dag

494

happen

skje

495

wrong

feil

496

around

rundt

497

election

valg

498

live

bo

499

change

endring

500

range

område

501

despite

til tross for

502

sex

kjønn

503

drive

kjøre

504

third

tredje

505

opportunity

mulighet

506

article

artikkel

507

work

arbeid

508

country

land

509

how

hvordan

510

first

først

511

leave

permisjon

512

come

komme

513

resource

ressurs

514

save

lagre

515

along

langs

516

section

seksjon

517

rock

stein

518

play

spille

519

trade

handel

520

situation

situasjon

521

huge

enorm

522

affect

påvirke

523

clearly

helt klart

524

alone

alene

525

record

ta opp

526

story

historie

527

fill

fylle

528

floor

gulv

529

disease

sykdom

530

half

halv

531

market

marked

532

home

hjem

533

against

imot

534

fact

faktum

535

city

by

536

reason

Årsaken

537

current

nåværende

538

writer

forfatter

539

out

ute

540

deal

avtale

541

movement

bevegelse

542

little

litt

543

cold

kald

544

stock

lager

545

practice

øve på

546

but

men

547

style

stil

548

development

utvikling

549

enjoy

Nyt

550

lay

legge

551

way

vei

552

whose

hvem sin

553

seat

sete

554

court

domstol

555

music

musikk

556

tax

avgift

557

if

hvis

558

institution

institusjon

559

sexual

seksuell

560

already

allerede

561

western

vestlig

562

word

ord

563

anyone

hvem som helst

564

site

nettstedet

565

oil

olje

566

your

din

567

maintain

vedlikeholde

568

network

Nettverk

569

science

vitenskap

570

return

komme tilbake

571

recognize

gjenkjenne

572

remain

forbli

573

per

per

574

case

sak

575

large

stor

576

bring

bringe

577

position

posisjon

578

tree

tre

579

black

svart

580

language

Språk

581

tell

fortelle

582

child

barn

583

attorney

advokat

584

method

metode

585

collection

samling

586

stage

scene

587

scene

scene

588

this

dette

589

growth

vekst

590

meeting

møte

591

service

service

592

image

bilde

593

authority

autoritet

594

design

design

595

as

som

596

nor

eller

597

several

flere

598

trouble

trøbbel

599

food

mat

600

maybe

kan være

601

suffer

lide

602

feeling

følelse

603

information

informasjon

604

operation

operasjon

605

money

penger

606

boy

gutt

607

speech

tale

608

support

Brukerstøtte

609

hospital

sykehus

610

see

se

611

yard

verftet

612

stuff

ting

613

evening

kveld

614

week

uke

615

cut

skjære

616

none

ingen

617

another

en annen

618

put

sette

619

receive

motta

620

anything

hva som helst

621

ahead

fremover

622

data

data

623

others

andre

624

field

felt

625

point

punkt

626

dog

hund

627

seven

sju

628

understand

forstå

629

performance

opptreden

630

such

slik

631

know

vet

632

physical

fysisk

633

could

kunne

634

hand

hånd

635

for

til

636

role

rolle

637

north

Nord

638

campaign

kampanje

639

bed

seng

640

according

i henhold

641

become

bli

642

available

tilgjengelig

643

Mr

MR

644

nothing

ingenting

645

beat

slå

646

degree

grad

647

bar

Bar

648

his

hans

649

life

liv

650

pay

betale

651

private

privat

652

you

du

653

Mrs

Fru

654

partner

samboer

655

term

begrep

656

improve

forbedre

657

write

skrive

658

during

under

659

price

pris

660

song

sang

661

we

vi

662

source

kilde

663

less

mindre

664

very

veldig

665

magazine

magasin

666

table

bord

667

protect

beskytte

668

young

ung

669

community

samfunnet

670

get

671

exist

eksistere

672

fear

frykt

673

reduce

redusere

674

much

mye

675

crime

forbrytelse

676

finger

finger

677

TV

TV

678

computer

datamaskin

679

white

hvit

680

nearly

nesten

681

economy

økonomi

682

behind

bak

683

when

når

684

agent

middel

685

energy

energi

686

close

Lukk

687

smile

smil

688

economic

økonomisk

689

our

vår

690

rule

regel

691

picture

bilde

692

public

offentlig

693

difference

forskjell

694

them

dem

695

water

vann

696

best

beste

697

after

etter

698

take

ta

699

near

nær

700

interest

renter

701

dead

død

702