100,200,300,500,1000 most common word in Tagalog (Filipino) Language

100,200,300,500,1000  most common word in Tagalog (Filipino) Language

Tagalog (Filipino) is a global language . All most in every country people speaks Tagalog (Filipino) language . lots of people wants to know about Tagalog (Filipino) language and they comes on google to search different common word of Tagalog (Filipino) language. Here i provide 100 most common word of Tagalog (Filipino) language. With these words you can easily get an idea of most common word of Tagalog (Filipino) language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Tagalog (Filipino) Language

 Tagalog (Filipino)

sr no.

1000 words in  English

tl

1

ability

abilidad

2

old

luma

3

quite

lubos

4

world

mundo

5

later

mamaya

6

street

kalye

7

positive

positibo

8

window

bintana

9

government

pamahalaan

10

page

pahina

11

interview

pakikipanayam

12

treat

treat

13

organization

samahan

14

few

iilan

15

probably

marahil

16

bit

kaunti

17

executive

ehekutibo

18

while

habang

19

factor

factor

20

trip

paglalakbay

21

provide

magbigay

22

education

pag-aaral

23

period

panahon

24

problem

problema

25

television

telebisyon

26

cell

selda

27

begin

magsimula

28

him

sa kanya

29

doctor

doktor

30

do

gumawa

31

grow

lumaki

32

somebody

isang tao

33

rich

mayaman

34

size

laki

35

call

tawag

36

group

grupo

37

air

himpapawid

38

care

pag-aalaga

39

approach

lapitan

40

buy

bili

41

baby

sanggol

42

give

magbigay

43

hot

mainit

44

that

na

45

benefit

pakinabang

46

student

mag-aaral

47

international

internasyonal

48

sound

tunog

49

in

sa

50

heart

puso

51

use

paggamit

52

particularly

lalo

53

manage

pamahalaan

54

sport

isport

55

light

liwanag

56

beautiful

maganda

57

most

pinaka-

58

media

media

59

claim

paghahabol

60

build

build

61

policy

patakaran

62

represent

kumatawan

63

majority

karamihan

64

realize

Napagtanto

65

believe

maniwala

66

religious

relihiyoso

67

college

kolehiyo

68

have

mayroon

69

fast

mabilis

70

morning

umaga

71

right

karapatan

72

within

sa loob ng

73

man

lalaki

74

modern

moderno

75

since

mula noon

76

real

real

77

like

gaya ng

78

with

sa

79

car

kotse

80

investment

pamumuhunan

81

up

pataas

82

long

mahaba

83

west

kanluran

84

various

iba-iba

85

force

puwersa

86

herself

mismo

87

blood

dugo

88

almost

halos

89

sea

dagat

90

individual

indibiduwal

91

all

lahat

92

movie

pelikula

93

pretty

medyo

94

memory

memorya

95

worry

pag-aalala

96

loss

pagkawala

97

particular

partikular na

98

something

isang bagay

99

leader

lider

100

property

ari-arian

101

radio

radyo

102

describe

ilarawan

103

experience

karanasan

104

region

rehiyon

105

remove

remove

106

race

lahi

107

thank

pasalamatan

108

pattern

padron

109

gas

gas

110

sit

sit

111

mean

ibig sabihin ng

112

dark

madilim

113

phone

telepono

114

would

Magkakasala

115

share

magbahagi

116

before

bago

117

drug

gamot

118

research

pananaliksik

119

move

ilipat

120

notice

abiso

121

season

panahon

122

politics

pulitika

123

need

pangangailangan

124

shoot

shoot

125

better

mas mabuti

126

weapon

armas

127

no

hindi

128

career

karera

129

employee

empleado

130

thing

bagay

131

central

sentral

132

billion

bilyon

133

six

anim

134

officer

pinuno

135

spring

tagsibol

136

head

ulo

137

threat

pagbabanta

138

power

kapangyarihan

139

year

taon

140

brother

kapatid na lalaki

141

idea

idea

142

school

paaralan

143

me

ako

144

why

bakit

145

over

sa ibabaw

146

fail

mabibigo

147

Republican

republikano

148

oh

naku

149

treatment

paggamot

150

woman

babae

151

find

maghanap

152

card

kard

153

prepare

ihanda

154

set

itakda

155

side

gilid

156

mother

ina

157

option

opsyon

158

special

espesyal

159

view

tingnan

160

accept

tanggapin

161

say

say

162

can

maaari

163

consider

isaalang-alang

164

violence

karahasan

165

heavy

mabigat

166

fall

mahulog

167

wish

wish

168

continue

magpatuloy

169

great

malaki

170

occur

mangyari

171

human

pantao

172

should

Dapat Bang

173

weight

timbang

174

risk

panganib

175

wonder

wonder

176

chance

pagkakataon

177

mouth

bibig

178

however

gayunman

179

indicate

ipahiwatig

180

step

hakbang

181

let

pabayaan

182

discover

matuklasan

183

increase

pagtaas

184

win

panalo

185

yourself

iyong sarili

186

admit

umamin

187

they

sila

188

shot

pagbaril

189

note

nota

190

daughter

anak na babae

191

answer

sagot

192

next

susunod

193

until

hanggang

194

finish

tapusin

195

decision

desisyon

196

miss

miss

197

model

modelo

198

under

sa ilalim

199

budget

badyet

200

respond

tumugon

201

sense

kahulugan

202

born

ipinanganak

203

those

iyon

204

skin

balat

205

reveal

ihayag

206

than

kaysa

207

what

Ano

208

bad

masama

209

seem

tila

210

compare

ihambing

211

exactly

ganap

212

hear

dinggin

213

serve

maglingkod

214

surface

ibabaw

215

law

batas

216

three

tatlo

217

voice

boses

218

yeah

oo

219

art

sining

220

letter

sulat

221

standard

pamantayan

222

about

tungkol sa

223

into

sa

224

place

lugar

225

prove

patunayan

226

carry

carry

227

TRUE

TRUE

228

travel

paglalakbay

229

many

marami

230

direction

direksiyon

231

rather

sa halip

232

safe

ligtas

233

culture

kultura

234

foreign

dayuhan

235

road

daan

236

chair

upuan

237

fund

pondo

238

area

lugar

239

task

gawain

240

party

partido

241

marriage

pag-aasawa

242

soldier

kawal

243

thus

kaya

244

prevent

pigilan

245

top

tuktok

246

democratic

demokratiko

247

entire

buo

248

develop

linangin

249

ground

lupa

250

usually

karaniwan

251

of

ng

252

foot

paa

253

camera

camera

254

indeed

sa katunayan

255

church

simbahan

256

rise

tumaas

257

theory

teorya

258

example

halimbawa

259

also

din

260

establish

magtatag

261

yet

pa

262

assume

ipalagay

263

parent

magulang

264

family

pamilya

265

similar

katulad

266

structure

kaayusan

267

talk

makipag-usap

268

expect

asahan

269

American

Amerikano

270

well

mabuti

271

sure

sigurado

272

show

palabas

273

choice

pagpili

274

condition

kalagayan

275

green

berde

276

whom

kanino

277

quickly

mabilis

278

outside

sa labas

279

turn

lumiko

280

possible

maaari

281

go

go

282

at

sa

283

himself

ang kanyang sarili

284

make

make

285

professor

propesor

286

truth

katotohanan

287

themselves

kanilang sarili

288

because

dahil sa

289

dream

mangarap

290

second

pangalawa

291

far

malayo

292

fight

away

293

fish

isda

294

traditional

tradisyonal

295

certainly

tiyak

296

girl

batang babae

297

summer

tag-araw

298

unit

yunit

299

job

trabaho

300

wind

hangin

301

director

direktor

302

not

hindi

303

police

pulis

304

now

ngayon

305

it

ito

306

learn

matuto

307

n't

hindi

308

deep

malalim

309

wide

malawak

310

two

dalawa

311

enter

magpasok

312

medical

medikal na

313

sign

tanda

314

serious

mabigat

315

commercial

komersyal

316

total

total

317

edge

gilid

318

appear

lumitaw

319

include

isama

320

color

kulay

321

owner

may-ari

322

star

bituin

323

conference

pagpupulong

324

agreement

kasunduan

325

garden

hardin

326

eight

walo

327

mission

misyon

328

response

tugon

329

impact

tama

330

eye

mata

331

firm

matatag

332

machine

makina

333

simple

simple

334

only

lamang

335

ten

sampu

336

federal

pederal

337

time

oras

338

again

muli

339

south

Timog

340

clear

malinaw

341

national

pambansa

342

actually

talaga

343

generation

henerasyon

344

rate

rate

345

month

buwan

346

together

magkasama

347

love

pag-ibig

348

I

ako

349

and

at

350

key

susi

351

think

mag-isip

352

house

bahay

353

teach

turo

354

then

pagkatapos

355

moment

sandali

356

matter

bagay

357

its

nito

358

concern

pag-aalala

359

bag

supot

360

walk

lumakad

361

decade

dekada

362

create

lumikha

363

visit

pagbisita

364

explain

ipaliwanag

365

vote

boto

366

nice

maganda

367

must

dapat

368

produce

ani

369

away

malayo

370

start

simula

371

official

opisyal

372

staff

mga tauhan

373

wear

wear

374

raise

itaas

375

everyone

lahat

376

suddenly

bigla

377

line

linya

378

enough

tama na

379

order

order

380

teacher

guro

381

amount

dami

382

thousand

libo

383

civil

sibil

384

pick

Pumili

385

leg

binti

386

on

sa

387

activity

aktibidad

388

social

sosyal

389

study

pag-aaral

390

lawyer

abogado

391

personal

personal

392

box

kahon

393

just

lamang

394

center

gitna

395

player

manlalaro

396

responsibility

responsibilidad

397

blue

bughaw

398

onto

sa

399

pull

mga pull

400

often

madalas

401

animal

hayop

402

wall

pader

403

these

mga ito

404

never

hindi kailanman

405

hold

hold na

406

new

bago

407

system

sistema

408

everybody

lahat ng tao

409

important

mahalaga

410

kind

uri

411

measure

sukatan

412

open

bukas

413

check

siyasatin

414

who

sino

415

test

pagsusulit

416

though

bagaman

417

fine

multa

418

without

wala

419

guess

hulaan

420

four

apat

421

else

iba

422

guy

tao

423

every

bawat

424

among

sa gitna ng

425

piece

piraso

426

analysis

pagsusuri

427

inside

sa loob

428

try

subukin

429

building

gusali

430

score

puntos

431

break

pahinga

432

base

base

433

sell

sell

434

late

huli

435

left

kaliwa

436

run

tumakbo

437

five

lima

438

hang

sabit

439

hotel

hotel

440

although

bagaman

441

thought

pag-iisip

442

lot

pulutong

443

class

klase

444

board

lupon

445

down

pababa

446

imagine

gunigunihin

447

likely

malamang

448

victim

biktima

449

laugh

tumawa

450

end

katapusan

451

training

pagsasanay

452

from

mula sa

453

charge

bayad

454

suggest

magmungkahi

455

attack

atake

456

feel

pakiramdam

457

expert

dalubhasa

458

consumer

mamimili

459

whether

kung

460

Congress

kongreso

461

us

atin

462

team

koponan

463

number

numero

464

catch

huli

465

back

likod

466

stand

tumayo

467

part

bahagi

468

military

militar

469

require

mangailangan

470

general

pangkalahatan

471

audience

madla

472

friend

kaibigan

473

spend

gumastos

474

production

produksyon

475

push

tulak

476

type

uri

477

form

anyo

478

arm

braso

479

including

kabilang ang

480

project

proyekto

481

tough

matibay

482

war

digmaan

483

wait

paghihintay

484

question

tanong

485

yes

oo

486

statement

pahayag

487

cup

tasa

488

perhaps

marahil

489

industry

industriya

490

decide

magpasiya

491

mind

isip

492

keep

panatilihin

493

today

ngayon

494

happen

mangyari

495

wrong

mali

496

around

sa paligid

497

election

eleksyon

498

live

live na

499

change

pagbabago

500

range

saklaw

501

despite

sa kabila ng

502

sex

kasarian

503

drive

magmaneho

504

third

ikatlo

505

opportunity

pagkakataon

506

article

artikulo

507

work

trabaho

508

country

bansa

509

how

paano

510

first

una

511

leave

leave

512

come

dumating

513

resource

mapagkukunan

514

save

makatipid

515

along

sa tabi

516

section

seksyon

517

rock

bato

518

play

pag-play

519

trade

kalakalan

520

situation

kalagayan

521

huge

malaki

522

affect

makakaapekto sa

523

clearly

malinaw

524

alone

nag-iisa

525

record

rekord

526

story

kuwento

527

fill

fill

528

floor

sahig

529

disease

sakit

530

half

kalahati

531

market

merkado

532

home

bahay

533

against

laban sa

534

fact

katunayan

535

city

lungsod

536

reason

dahilan

537

current

kasalukuyan

538

writer

manunulat

539

out

sa

540

deal

makitungo

541

movement

kilusan

542

little

maliit

543

cold

malamig

544

stock

stock

545

practice

kasanayan

546

but

pero

547

style

estilo

548

development

pag-unlad

549

enjoy

masiyahan

550

lay

lay

551

way

paraan

552

whose

na ang

553

seat

upuan

554

court

hukuman

555

music

musika

556

tax

buwis

557

if

kung

558

institution

institusyon

559

sexual

sekswal

560

already

na

561

western

kanluranin

562

word

salita

563

anyone

sinuman

564

site

lugar

565

oil

langis

566

your

iyong

567

maintain

magpanatili

568

network

network

569

science

agham

570

return

pagbabalik

571

recognize

makilala

572

remain

manatili

573

per

sa

574

case

kaso

575

large

malaki

576

bring

magdala

577

position

posisyon

578

tree

puno

579

black

itim

580

language

wika

581

tell

sabihin

582

child

bata

583

attorney

attorney

584

method

pamamaraan

585

collection

koleksyon

586

stage

yugto

587

scene

eksena

588

this

ito

589

growth

paglaki

590

meeting

pulong

591

service

serbisyo

592

image

larawan

593

authority

kapangyarihan

594

design

disenyo

595

as

bilang

596

nor

ni

597

several

ilang

598

trouble

gulo

599

food

pagkain

600

maybe

siguro

601

suffer

magdusa

602

feeling

pakiramdam

603

information

impormasyon

604

operation

operasyon

605

money

pera

606

boy

batang lalaki

607

speech

pagsasalita

608

support

tulong

609

hospital

ospital

610

see

makita

611

yard

bakuran

612

stuff

mga bagay

613

evening

gabi

614

week

linggo

615

cut

hiwa

616

none

wala

617

another

isa pa

618

put

ilagay

619

receive

tumanggap

620

anything

anumang bagay

621

ahead

nauuna

622

data

data

623

others

mga iba

624

field

parang

625

point

punto

626

dog

aso

627

seven

pito

628

understand

maunawaan

629

performance

pagganap

630

such

gayon

631

know

kilala

632

physical

pisikal

633

could

maaari

634

hand

kamay

635

for

para sa

636

role

papel

637

north

hilaga

638

campaign

kampanya

639

bed

kama

640

according

ayon sa

641

become

maging

642

available

magagamit

643

Mr

Ginoo

644

nothing

wala

645

beat

tibok

646

degree

antas

647

bar

bar

648

his

ang kanyang

649

life

buhay

650

pay

magbayad

651

private

pribado

652

you

ikaw

653

Mrs

Gng

654

partner

kasosyo

655

term

termino

656

improve

mapabuti

657

write

write

658

during

sa panahon ng

659

price

presyo

660

song

awit

661

we

kami

662

source

pinagmulan

663

less

kulang

664

very

napaka

665

magazine

magazine

666

table

mesa

667

protect

pangalagaan

668

young

bata

669

community

komunidad

670

get

get

671

exist

exist

672

fear

takot

673

reduce

bawasan

674

much

marami

675

crime

krimen

676

finger

daliri

677

TV

telebisyon

678

computer

computer

679

white

puti

680

nearly

halos

681

economy

ekonomya

682

behind

sa likod ng

683

when

kailan

684

agent

ahente

685

energy

lakas

686

close

malapit

687

smile

ngumiti

688

economic

ekonomiya

689

our

natin

690

rule

patakaran

691

picture

larawan

692

public