100,200,300,500,1000 most common word in Xhosa Language

100,200,300,500,1000  most common word in Xhosa Language

Xhosa is a global language . All most in every country people speaks Xhosa language . lots of people wants to know about Xhosa language and they comes on google to search different common word of Xhosa language. Here i provide 100 most common word of Xhosa language. With these words you can easily get an idea of most common word of Xhosa language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Xhosa LanguageXhosa

sr no.

1000 words in  English

xh

1

ability

ikhono

2

old

ubudala

3

quite

kakhulu

4

world

umhlaba

5

later

kamva

6

street

street

7

positive

HIV

8

window

window

9

government

uhulumeni

10

page

page

11

interview

interview

12

treat

siphathane

13

organization

umbutho

14

few

ezimbalwa

15

probably

mhlawumbi

16

bit

bit

17

executive

executive

18

while

kanti

19

factor

factor

20

trip

uhambo

21

provide

ukunikeza

22

education

imfundo

23

period

period

24

problem

inkinga

25

television

kumabonakude

26

cell

iseli

27

begin

qala

28

him

kuye

29

doctor

udokotela

30

do

ukwenza

31

grow

ikhule

32

somebody

othile

33

rich

ukuceba

34

size

ubukhulu

35

call

call

36

group

qembu

37

air

umoya

38

care

ukunakekela

39

approach

indlela

40

buy

thenga

41

baby

baby

42

give

ukunika

43

hot

hot

44

that

ukuba

45

benefit

inzuzo

46

student

umfundi

47

international

ngamazwe

48

sound

sound

49

in

ngo

50

heart

intliziyo

51

use

ukusebenzisa

52

particularly

ikakhulu

53

manage

uphathe

54

sport

ezemidlalo

55

light

ukukhanya

56

beautiful

entle

57

most

kakhulu

58

media

media

59

claim

Kleyima

60

build

kwakhiwa

61

policy

umgaqo-nkqubo

62

represent

ukumela

63

majority

uninzi

64

realize

owaqaphela

65

believe

bakholelwa

66

religious

zenkolo

67

college

college

68

have

babe

69

fast

fast

70

morning

ntseni

71

right

kunene

72

within

ngaphakathi

73

man

indoda

74

modern

mihla

75

since

kusukela

76

real

real

77

like

ezifana

78

with

nge

79

car

imoto

80

investment

utyalo-mali

81

up

phezulu

82

long

elide

83

west

bucala ngasekunene

84

various

ezahlukene

85

force

amandla

86

herself

yena

87

blood

igazi

88

almost

phantse

89

sea

ulwandle

90

individual

ngabanye

91

all

bonke

92

movie

movie

93

pretty

intle

94

memory

memory

95

worry

kukhathazeka

96

loss

ukulahlekelwa

97

particular

ethile

98

something

into

99

leader

inkokeli

100

property

impahla

101

radio

radio

102

describe

uchaze

103

experience

amava

104

region

ndawo

105

remove

Susa

106

race

uhlanga

107

thank

ukubonga

108

pattern

iphethini

109

gas

igesi

110

sit

uyohlala

111

mean

ukuthini

112

dark

emnyama

113

phone

phone

114

would

Ungathanda

115

share

share

116

before

ngaphambi kokuba

117

drug

iziyobisi

118

research

uphando

119

move

hambisa

120

notice

isaziso

121

season

isizini

122

politics

ipolitiki

123

need

isidingo

124

shoot

shoot

125

better

engcono

126

weapon

isixhobo

127

no

hayi

128

career

career

129

employee

umsebenzi

130

thing

into

131

central

central

132

billion

billion

133

six

Ntandathu

134

officer

igosa

135

spring

spring

136

head

intloko

137

threat

usongo

138

power

amandla

139

year

unyaka

140

brother

ubhuti

141

idea

umbono

142

school

isikolo

143

me

me

144

why

ngoba

145

over

phezu

146

fail

nakanjani

147

Republican

Republican

148

oh

oh

149

treatment

impatho

150

woman

umfazi

151

find

ukufumana

152

card

ikhadi

153

prepare

ukulungiselela

154

set

iseti

155

side

icala

156

mother

umama

157

option

inketho

158

special

ekhethekile

159

view

umbono

160

accept

ukwamukela

161

say

nithi

162

can

kungaba

163

consider

sihlole

164

violence

ubudlova

165

heavy

elisindayo

166

fall

bawe

167

wish

umnqweno

168

continue

uqhubeke

169

great

kakhulu

170

occur

kwenzeka

171

human

abantu

172

should

kufanele

173

weight

ubunzima

174

risk

ingozi

175

wonder

bayazibuza

176

chance

ithuba

177

mouth

emlonyeni

178

however

kunjalo

179

indicate

abonisa

180

step

step

181

let

ake

182

discover

vumbulula

183

increase

Nyusa

184

win

win

185

yourself

wena

186

admit

bayavuma

187

they

bona

188

shot

adubule

189

note

Phawula

190

daughter

intomba

191

answer

impendulo

192

next

Okulandelayo

193

until

kuze

194

finish

entanjeni

195

decision

isinqumo

196

miss

miss

197

model

imodeli

198

under

phantsi

199

budget

imali

200

respond

wasabela

201

sense

ingqondo

202

born

ozelwe

203

those

labo

204

skin

isikhumba

205

reveal

phendla

206

than

ngaphezu

207

what

Intoni

208

bad

ezimbi

209

seem

kubonakale

210

compare

thelekisa

211

exactly

kanye

212

hear

ukuzwa

213

serve

ukukhonza

214

surface

komhlaba

215

law

mthetho

216

three

Ntathu

217

voice

izwi

218

yeah

yhe

219

art

art

220

letter

incwadi

221

standard

standard

222

about

ngayo

223

into

ibe

224

place

indawo

225

prove

zibonakalise

226

carry

ekuthwaleni

227

TRUE

TRUE

228

travel

zokuhamba

229

many

ezininzi

230

direction

indlela

231

rather

kunokuba

232

safe

ekhuselekileyo

233

culture

isiko

234

foreign

angaphandle

235

road

indlela

236

chair

isitulo

237

fund

ingxowa-mali

238

area

indawo

239

task

umsebenzi

240

party

party

241

marriage

umshado

242

soldier

isosha

243

thus

ngaleyo

244

prevent

Thintela

245

top

phezulu

246

democratic

wentando

247

entire

lonke

248

develop

ukuphuhlisa

249

ground

komhlaba

250

usually

ngokuqhelekileyo

251

of

of

252

foot

unyawo

253

camera

camera

254

indeed

kanjalo

255

church

ibandla

256

rise

avuke

257

theory

theory

258

example

umzekelo

259

also

nayo

260

establish

ukumisa

261

yet

kodwa

262

assume

siphethe

263

parent

umzali

264

family

usapho

265

similar

ezifanayo

266

structure

isakhiwo

267

talk

intetho

268

expect

silindele

269

American

american

270

well

kuhle

271

sure

qiniseka

272

show

show

273

choice

ukukhetha

274

condition

isimo

275

green

luhlaza

276

whom

lowo

277

quickly

ngokukhawuleza

278

outside

ngaphandle

279

turn

Tyhila

280

possible

kunokwenzeka

281

go

uhamba

282

at

e

283

himself

ngokwakhe

284

make

yenza

285

professor

uprofesa

286

truth

iqiniso

287

themselves

ngokwabo

288

because

ngenxa

289

dream

iphupho

290

second

Isibini

291

far

kude

292

fight

ukulwa

293

fish

fish

294

traditional

yesintu

295

certainly

ngokuqinisekile

296

girl

intombazana

297

summer

ehlobo

298

unit

unit

299

job

umsebenzi

300

wind

umoya

301

director

umqondisi

302

not

hayi

303

police

Mapolisa

304

now

ke

305

it

ngayo

306

learn

ufunde

307

n't

hayi

308

deep

nzulu

309

wide

ebanzi

310

two

Mbini

311

enter

ufake

312

medical

medical

313

sign

uphawu

314

serious

kakhulu

315

commercial

commercial

316

total

iyonke

317

edge

edge

318

appear

avele

319

include

zibandakanya

320

color

umbala

321

owner

umnikazi

322

star

star

323

conference

inkomfa

324

agreement

isivumelwano

325

garden

gadi

326

eight

Sibhozo

327

mission

mission

328

response

impendulo

329

impact

igalelo

330

eye

iso

331

firm

eqinile

332

machine

machine

333

simple

elula

334

only

kuphela

335

ten

Shumi

336

federal

federal

337

time

ixesha

338

again

kwakhona

339

south

mazantsi

340

clear

kucace

341

national

kazwelonke

342

actually

ngokoqobo

343

generation

esizukulwaneni

344

rate

izinga

345

month

inyanga

346

together

kunye

347

love

uthando

348

I

I

349

and

yaye

350

key

iqhosha

351

think

Ndicinga

352

house

indlu

353

teach

yokufundisa

354

then

ke

355

moment

mzuzu

356

matter

udaba

357

its

yawo

358

concern

ukukhathalela

359

bag

bag

360

walk

ukuhamba

361

decade

shumi

362

create

ukudala

363

visit

uvakashele

364

explain

achaze

365

vote

ivoti

366

nice

intle

367

must

kufanele

368

produce

velisa

369

away

kude

370

start

ekuqaleni

371

official

esemthethweni

372

staff

abasebenzi

373

wear

ukuguga

374

raise

aphakamisa

375

everyone

wonke

376

suddenly

ngequbuliso

377

line

line

378

enough

konele

379

order

oda

380

teacher

umfundisi

381

amount

imali

382

thousand

amawaka

383

civil

civil

384

pick

pick

385

leg

umlenze

386

on

on

387

activity

umsebenzi

388

social

social

389

study

isifundo

390

lawyer

igqwetha

391

personal

siqu

392

box

ibhokisi

393

just

nje

394

center

nendawo

395

player

umdlali

396

responsibility

umthwalo

397

blue

luhlaza

398

onto

ku-

399

pull

Tsala

400

often

bavame

401

animal

isilwanyana

402

wall

udonga

403

these

la

404

never

ze

405

hold

abambelele

406

new

entsha

407

system

inkqubo

408

everybody

wonke

409

important

kubalulekile

410

kind

uhlobo

411

measure

isilinganiso

412

open

evulekileyo

413

check

uhlole

414

who

i-WHO

415

test

test

416

though

nakuba

417

fine

esihle

418

without

ngaphandle

419

guess

uziphatha

420

four

ezine

421

else

enye

422

guy

guy

423

every

zonke

424

among

phakathi

425

piece

piece

426

analysis

analysis

427

inside

ngaphakathi

428

try

uzame

429

building

isakhiwo

430

score

Inqaku

431

break

ikhefu

432

base

isiseko

433

sell

ethengisa

434

late

emva kwexesha

435

left

khohlo

436

run

run

437

five

Ntlanu

438

hang

hang

439

hotel

hotel

440

although

Nangona

441

thought

umqondo

442

lot

lot

443

class

iklasi

444

board

ibhodi

445

down

wehla

446

imagine

ngeso

447

likely

kungenzeka

448

victim

isisulu

449

laugh

laugh

450

end

isiphelo

451

training

uqeqesho

452

from

ukusuka

453

charge

ophethe

454

suggest

siphakamisa

455

attack

ukuhlasela

456

feel

uzive

457

expert

isazi

458

consumer

umthengi

459

whether

kungakhathaliseki

460

Congress

Congress

461

us

us

462

team

team

463

number

inombolo

464

catch

catch

465

back

emva

466

stand

ukuma

467

part

yingxenye

468

military

empini

469

require

zidinga

470

general

jikelele

471

audience

ababukeli

472

friend

umhlobo

473

spend

bachithe

474

production

production

475

push

Dudula

476

type

uhlobo

477

form

ifomu

478

arm

ingalo

479

including

kubandakanya

480

project

project

481

tough

ezinzima

482

war

nempi

483

wait

Yima

484

question

umbuzo

485

yes

Ewe

486

statement

mazwi

487

cup

indebe

488

perhaps

mhlawumbe

489

industry

imboni

490

decide

isigqibo

491

mind

engqondweni

492

keep

ugcine

493

today

namhlanje

494

happen

kwenzeke

495

wrong

embi

496

around

emhlabeni

497

election

ukhetho

498

live

ephilayo

499

change

utshintsho

500

range

uluhlu

501

despite

naphezu

502

sex

sex

503

drive

drive

504

third

Isithathu

505

opportunity

ithuba

506

article

isihloko

507

work

umsebenzi

508

country

lizwe

509

how

Njani

510

first

Ekuqaleni

511

leave

ikhefu

512

come

eze

513

resource

resource

514

save

ingenguye

515

along

kanye

516

section

icandelo

517

rock

rock

518

play

play

519

trade

trade

520

situation

isimo

521

huge

elikhulu

522

affect

nomthelela

523

clearly

ngokucacileyo

524

alone

kuphela

525

record

irekhodi

526

story

indaba

527

fill

fill

528

floor

floor

529

disease

sifo

530

half

inxenye

531

market

market

532

home

ekhaya

533

against

phezu

534

fact

iqiniso

535

city

emzini

536

reason

isizathu

537

current

yangoku

538

writer

umbhali

539

out

ngaphandle

540

deal

deal

541

movement

movement

542

little

kangako

543

cold

esibandayo

544

stock

stock

545

practice

umkhuba

546

but

kodwa

547

style

style

548

development

uphuhliso

549

enjoy

sibe

550

lay

wama-

551

way

indlela

552

whose

kabani

553

seat

isihlalo

554

court

enkantolo

555

music

umculo

556

tax

tax

557

if

ukuba

558

institution

iziko

559

sexual

ngokwesondo

560

already

kakade

561

western

entshonalanga

562

word

igama

563

anyone

ubani

564

site

isayithi

565

oil

namafutha

566

your

yakho

567

maintain

ukulondoloza

568

network

inethiwekhi

569

science

isayensi

570

return

ukubuya

571

recognize

ukuqaphela

572

remain

ahlale

573

per

ngalinye

574

case

icala

575

large

elikhulu

576

bring

ungenise

577

position

isikhundla

578

tree

imithi

579

black

mnyama

580

language

ulwimi

581

tell

ukutshela

582

child

umntwana

583

attorney

ummeli

584

method

indlela

585

collection

collection

586

stage

isigaba

587

scene

sigcawu

588

this

lo

589

growth

ukukhula

590

meeting

umhlangano

591

service

inkonzo

592

image

umfanekiso

593

authority

igunya

594

design

design

595

as

njengoko

596

nor

nor

597

several

ezimbalwa

598

trouble

inkathazo

599

food

ukudla

600

maybe

ingayiyo

601

suffer

ukuhlupheka

602

feeling

imvakalelo

603

information

ulwazi

604

operation

ukusebenza

605

money

imali

606

boy

umfana

607

speech

intetho

608

support

inkxaso

609

hospital

esibhedlela

610

see

ukubona

611

yard

sidlala

612

stuff

izinto

613

evening

ngokuhlwa

614

week

iveki

615

cut

cut

616

none

akakho

617

another

elinye

618

put

wabeka

619

receive

kufumana

620

anything

into

621

ahead

phambili

622

data

idatha

623

others

abanye

624

field

zasendle

625

point

indawo

626

dog

inja

627

seven

Sixhengxe

628

understand

ukuqonda

629

performance

ukusebenza

630

such

ezifana

631

know

bazi

632

physical

ngokomzimba

633

could

ayikwazanga

634

hand

ngesandla

635

for

for

636

role

indima

637

north

mantla

638

campaign

umkhankaso

639

bed

embhedeni

640

according

ngokuvumelana

641

become

babe

642

available

ikhona

643

Mr

Mr

644

nothing

lutho

645

beat

beat

646

degree

degree

647

bar

bar

648

his

yakhe

649

life

impilo

650

pay

pay

651

private

labucala

652

you

wena

653

Mrs

Nks

654

partner

iqabane

655

term

gama

656

improve

ngcono

657

write

bhala

658

during

phakathi

659

price

inani

660

song

ingoma

661

we

thina

662

source

umthombo

663

less

Ngaphantsi

664

very

kakhulu

665

magazine

magazini

666

table

itheyibhile

667

protect

ukukhusela

668

young

young

669

community

umphakathi

670

get

uye

671

exist

kugxile

672

fear

ukwesaba

673

reduce

ukunciphisa

674

much

kakhulu

675

crime

ulwaphulo-mthetho

676

finger

umnwe

677

TV

TV

678

computer

computer

679

white

mhlophe

680

nearly

phantse

681

economy

umnotho

682

behind

emva

683

when

nini

684

agent

agent

685

energy

energy

686

close

close

687

smile

smile

688

economic

yezoqoqosho

689

our

wethu

690

rule

mthetho

691

picture

picture

692

public

umphakathi

693