100,200,300,500,1000 most common word in Zulu Language

100,200,300,500,1000  most common word in Zulu Language

Zulu is a global language . All most in every country people speaks Zulu language . lots of people wants to know about Zulu language and they comes on google to search different common word of Zulu language. Here i provide 100 most common word of Zulu language. With these words you can easily get an idea of most common word of Zulu language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Zulu LanguageZulu

sr no.

1000 words in  English

zu

1

ability

ikhono

2

old

ubudala

3

quite

ngempela

4

world

emhlabeni

5

later

kamuva

6

street

emgwaqweni

7

positive

omuhle

8

window

ifasitela

9

government

uhulumeni

10

page

ikhasi

11

interview

inkhulumoluhlolo

12

treat

ukuphathwa

13

organization

inhlangano

14

few

ezimbalwa

15

probably

cishe

16

bit

kancane

17

executive

esiphezulu

18

while

ngenkathi

19

factor

isici

20

trip

uhambo

21

provide

ukuhlinzeka

22

education

imfundo

23

period

inkathi

24

problem

inkinga

25

television

ithelevishini

26

cell

iseli

27

begin

uqale

28

him

kuye

29

doctor

udokotela

30

do

ukwenza

31

grow

zikhule

32

somebody

umuntu

33

rich

ocebile

34

size

usayizi

35

call

ucingo

36

group

iqembu

37

air

emoyeni

38

care

ukunakekelwa

39

approach

indlela

40

buy

Thenga

41

baby

ingane

42

give

ukunikeza

43

hot

hot

44

that

ukuthi

45

benefit

inzuzo

46

student

umfundi

47

international

ngamazwe

48

sound

umsindo

49

in

e

50

heart

inhliziyo

51

use

ukusetshenziswa

52

particularly

ikakhulukazi

53

manage

ukuphatha

54

sport

ezemidlalo

55

light

ukukhanya

56

beautiful

enhle

57

most

kakhulu

58

media

abezindaba

59

claim

Faka isicelo

60

build

Yakha

61

policy

inqubomgomo

62

represent

bamele

63

majority

iningi

64

realize

becabanga

65

believe

bakholwe

66

religious

zenkolo

67

college

ekolishi

68

have

babe

69

fast

okusheshayo

70

morning

ekuseni

71

right

kwesokudla

72

within

ngaphakathi

73

man

indoda

74

modern

yesimanje

75

since

kusukela

76

real

real

77

like

efana

78

with

nge

79

car

imoto

80

investment

utshalomali

81

up

kuze

82

long

eside

83

west

entshonalanga

84

various

ahlukahlukene

85

force

amandla

86

herself

yena

87

blood

igazi

88

almost

cishe

89

sea

ulwandle

90

individual

ngabanye

91

all

bonke

92

movie

ibhayisikobho

93

pretty

kuhle

94

memory

inkumbulo

95

worry

ukukhathazeka

96

loss

ukulahlekelwa

97

particular

ikakhulukazi

98

something

okuthile

99

leader

umholi

100

property

impahla

101

radio

umsakazo

102

describe

ukuchaza

103

experience

nakho

104

region

esifundeni

105

remove

ukususa

106

race

uhlanga

107

thank

ukubonga

108

pattern

iphethini

109

gas

igesi

110

sit

Hlala

111

mean

kusho

112

dark

amnyama

113

phone

ifoni

114

would

Ingabe

115

share

yabelana

116

before

ngaphambi

117

drug

izidakamizwa

118

research

ucwaningo

119

move

hambisa

120

notice

isaziso

121

season

inkathi

122

politics

ezombusazwe

123

need

isidingo

124

shoot

ihlumela

125

better

kangcono

126

weapon

isikhali

127

no

kungekho

128

career

umsebenzi

129

employee

umsebenzi

130

thing

into

131

central

emaphakathi

132

billion

bhiliyoni

133

six

eziyisithupha

134

officer

isikhulu

135

spring

entwasahlobo

136

head

ikhanda

137

threat

usongo

138

power

amandla

139

year

ngonyaka

140

brother

umzalwane

141

idea

umqondo

142

school

esikoleni

143

me

kimi

144

why

kungani

145

over

phezu

146

fail

nakanjani

147

Republican

Republican

148

oh

oh

149

treatment

ukwelashwa

150

woman

owesifazane

151

find

thola

152

card

ikhadi

153

prepare

ukulungiselela

154

set

isethi

155

side

uhlangothi

156

mother

unina

157

option

inketho

158

special

ekhethekile

159

view

umbono

160

accept

ukwamukela

161

say

Khulumani

162

can

unga

163

consider

cabanga

164

violence

udlame

165

heavy

esindayo

166

fall

iwe

167

wish

isifiso

168

continue

uqhubeke

169

great

omkhulu

170

occur

zenzeka

171

human

womuntu

172

should

Kufanele

173

weight

isisindo

174

risk

ingozi

175

wonder

Yingakho

176

chance

amathuba

177

mouth

umlomo

178

however

Nokho

179

indicate

akhombise

180

step

isinyathelo

181

let

ake

182

discover

Discover

183

increase

ukwanda

184

win

win

185

yourself

ngokwakho

186

admit

mukela

187

they

bona

188

shot

shot

189

note

inothi

190

daughter

indodakazi

191

answer

impendulo

192

next

Olandelayo

193

until

kuze

194

finish

sekugcineni

195

decision

isinqumo

196

miss

miss

197

model

imodeli

198

under

ngaphansi

199

budget

isabelomali

200

respond

phendula

201

sense

umqondo

202

born

ozalwa

203

those

labo

204

skin

isikhumba

205

reveal

embule

206

than

kuka

207

what

ini

208

bad

ezimbi

209

seem

kubonakale

210

compare

qhathanisa

211

exactly

ncamashi

212

hear

zwa

213

serve

ukukhonza

214

surface

ebusweni

215

law

umthetho

216

three

ezintathu

217

voice

izwi

218

yeah

yeah

219

art

art

220

letter

incwadi

221

standard

ejwayelekile

222

about

mayelana

223

into

ku

224

place

indawo

225

prove

ukufakazela

226

carry

sife

227

TRUE

TRUE

228

travel

travel

229

many

abaningi

230

direction

isiqondiso

231

rather

kunalokho

232

safe

ephephile

233

culture

isiko

234

foreign

angaphandle

235

road

umgwaqo

236

chair

esihlalweni

237

fund

isikhwama

238

area

endaweni

239

task

umsebenzi

240

party

party

241

marriage

umshado

242

soldier

isosha

243

thus

ngaleyo ndlela

244

prevent

Ukuvimbela

245

top

phezulu

246

democratic

yeningi

247

entire

wonke

248

develop

ukuthuthukisa

249

ground

phansi

250

usually

ngokuvamile

251

of

ka

252

foot

ngezinyawo

253

camera

ikhamera

254

indeed

ngempela

255

church

isonto

256

rise

bavuke

257

theory

ithiyori

258

example

Ngokwesibonelo

259

also

futhi

260

establish

ukusungula

261

yet

okwamanje

262

assume

lokucabanga

263

parent

umzali

264

family

umndeni

265

similar

ezifanayo

266

structure

isakhiwo

267

talk

inkulumo

268

expect

alindele

269

American

American

270

well

kahle

271

sure

isiqiniseko

272

show

umbukiso

273

choice

ukukhetha

274

condition

isimo

275

green

oluhlaza

276

whom

ubani

277

quickly

ngokushesha

278

outside

ngaphandle

279

turn

ukuvula

280

possible

kungenzeka

281

go

ohambeni

282

at

ngesikhathi

283

himself

yena

284

make

ukwakheka

285

professor

uprofesa

286

truth

iqiniso

287

themselves

ngokwabo

288

because

ngoba

289

dream

dream

290

second

yesibili

291

far

kude

292

fight

ukulwa

293

fish

inhlanzi

294

traditional

bendabuko

295

certainly

ngokuqinisekile

296

girl

intombazane

297

summer

ihlobo

298

unit

iyunithi

299

job

umsebenzi

300

wind

umoya

301

director

umqondisi

302

not

hhayi

303

police

amaphoyisa

304

now

manje

305

it

ke

306

learn

ufunde

307

n't

hhayi

308

deep

ezijulile

309

wide

ububanzi

310

two

ezimbili

311

enter

faka

312

medical

yezokwelapha

313

sign

uphawu

314

serious

sina

315

commercial

commercial

316

total

Imininingwane

317

edge

onqenqemeni

318

appear

avele

319

include

zihlanganisa

320

color

umbala

321

owner

umnikazi

322

star

inkanyezi

323

conference

inkomfa

324

agreement

sivumelwano

325

garden

ingadi

326

eight

eziyisishiyagalombili

327

mission

umsebenzi

328

response

impendulo

329

impact

umthelela

330

eye

iso

331

firm

ngokuqinile

332

machine

umshini

333

simple

elula

334

only

kuphela

335

ten

eziyishumi

336

federal

federal

337

time

isikhathi

338

again

futhi

339

south

eningizimu

340

clear

ecacile

341

national

kazwelonke

342

actually

empeleni

343

generation

isizukulwane

344

rate

izinga

345

month

ngenyanga

346

together

ndawonye

347

love

uthando

348

I

mina

349

and

futhi

350

key

ukhiye

351

think

ukucabanga

352

house

indlu

353

teach

Fundisa

354

then

ke

355

moment

okwamanje

356

matter

ndaba

357

its

yayo

358

concern

ukukhathazeka

359

bag

isikhwama

360

walk

ukuhamba

361

decade

eyishumi

362

create

ukudala

363

visit

ukuvakasha

364

explain

ukuchaza

365

vote

ivoti

366

nice

nice

367

must

kumele

368

produce

khiqiza

369

away

kude

370

start

isiqalo

371

official

olusemthethweni

372

staff

abasebenzi

373

wear

wear

374

raise

kuphakamisa

375

everyone

wonke umuntu

376

suddenly

kungazelelwe

377

line

umugqa

378

enough

ngokwanele

379

order

ukuze

380

teacher

uthisha

381

amount

inani

382

thousand

ayizinkulungwane

383

civil

civil

384

pick

ukukhetha

385

leg

umlenze

386

on

ku

387

activity

umsebenzi

388

social

yezenhlalakahle

389

study

cwaningo

390

lawyer

ummeli

391

personal

siqu

392

box

ibhokisi

393

just

nje

394

center

isikhungo

395

player

isidlali

396

responsibility

umthwalo

397

blue

blue

398

onto

ungene

399

pull

Donsa

400

often

ngokuvamile

401

animal

isilwane

402

wall

udonga

403

these

lezi

404

never

ungalokothi

405

hold

ukubambelela

406

new

entsha

407

system

uhlelo

408

everybody

wonke umuntu

409

important

ezibalulekile

410

kind

uhlobo

411

measure

ngesilinganiso

412

open

evulekile

413

check

hlola

414

who

i-WHO

415

test

ukuhlolwa

416

though

Nokho

417

fine

esihle

418

without

ngaphandle

419

guess

ukuqagela

420

four

amane

421

else

okunye

422

guy

umfana

423

every

njalo

424

among

phakathi

425

piece

isiqeshana

426

analysis

ukuhlaziywa

427

inside

ngaphakathi

428

try

zama

429

building

isakhiwo

430

score

Umphumela

431

break

ikhefu

432

base

isizinda

433

sell

ukuthengisa

434

late

ngasekupheleni

435

left

kwesokunxele

436

run

run

437

five

ezinhlanu

438

hang

nokujwayela

439

hotel

ihhotela

440

although

nakuba

441

thought

umcabango

442

lot

okuningi

443

class

ekilasini

444

board

ibhodi

445

down

phansi

446

imagine

ukucabanga

447

likely

cishe

448

victim

isisulu

449

laugh

hleka

450

end

ukuphela

451

training

ukuqeqeshwa

452

from

kusukela

453

charge

icala

454

suggest

ukuphakamisa

455

attack

kuhlasela

456

feel

ukuzizwa

457

expert

isazi

458

consumer

umthengi

459

whether

ukuthi

460

Congress

Congress

461

us

nathi

462

team

ithimba

463

number

inombolo

464

catch

catch

465

back

emuva

466

stand

ukuma

467

part

ingxenye

468

military

wezempi

469

require

adinga

470

general

jikelele

471

audience

izilaleli

472

friend

umngane

473

spend

ukuchitha

474

production

ukukhiqizwa

475

push

Phusha

476

type

uhlobo

477

form

ifomu

478

arm

ingalo

479

including

kuhlanganise

480

project

iphrojekthi

481

tough

ezinzima

482

war

impi

483

wait

ukulinda

484

question

umbuzo

485

yes

yebo

486

statement

isitatimende

487

cup

inkomishi

488

perhaps

mhlawumbe

489

industry

umkhakha

490

decide

ukunquma

491

mind

ingqondo

492

keep

ukugcina

493

today

namuhla

494

happen

kwenzeke

495

wrong

okungalungile

496

around

emhlabeni

497

election

ukhetho

498

live

bukhoma

499

change

ushintsho

500

range

ububanzi

501

despite

naphezu

502

sex

ubulili

503

drive

idrayivu

504

third

wesithathu

505

opportunity

ithuba

506

article

sihloko

507

work

umsebenzi

508

country

ezweni

509

how

Kanjani

510

first

lokuqala

511

leave

ilivu

512

come

woza

513

resource

isisetshenziswa

514

save

londoloza

515

along

kanye

516

section

ingxenye

517

rock

rock

518

play

play

519

trade

ukuhweba

520

situation

isimo

521

huge

omkhulu

522

affect

ezithinta

523

clearly

ngokucacile

524

alone

kuphela

525

record

irekhodi

526

story

indaba

527

fill

yokugcwalisa

528

floor

phansi

529

disease

isifo

530

half

uhhafu

531

market

emakethe

532

home

ikhaya

533

against

ngokumelene

534

fact

Eqinisweni

535

city

idolobha

536

reason

isizathu

537

current

zamanje

538

writer

umbhali

539

out

ukuphuma

540

deal

idili

541

movement

ukunyakaza

542

little

kancane

543

cold

abandayo

544

stock

isitokwe

545

practice

umkhuba

546

but

kodwa

547

style

isitayela

548

development

ukuthuthukiswa

549

enjoy

ukujabulela

550

lay

wasesontweni

551

way

indlela

552

whose

kabani

553

seat

isihlalo

554

court

enkantolo

555

music

umculo

556

tax

intela

557

if

uma

558

institution

isikhungo

559

sexual

zobulili

560

already

kakade

561

western

entshonalanga

562

word

izwi

563

anyone

ubani

564

site

isayithi

565

oil

uwoyela

566

your

yakho

567

maintain

silondoloze

568

network

inethiwekhi

569

science

isayensi

570

return

ukubuya

571

recognize

ukuqaphela

572

remain

ahlale

573

per

ngayinye

574

case

icala

575

large

elikhulu

576

bring

ukuletha

577

position

isikhundla

578

tree

isihlahla

579

black

black

580

language

ulimi

581

tell

ukutshela

582

child

ingane

583

attorney

ummeli

584

method

indlela

585

collection

iqoqo

586

stage

esigabeni

587

scene

esigcawini

588

this

lokhu

589

growth

ukukhula

590

meeting

umhlangano

591

service

isevisi

592

image

isithombe

593

authority

igunya

594

design

design

595

as

njengoba

596

nor

noma

597

several

eziningana

598

trouble

enkingeni

599

food

ukudla

600

maybe

kungenzeka

601

suffer

ahlupheke

602

feeling

umuzwa

603

information

Imininingwane

604

operation

ukusebenza

605

money

imali

606

boy

umfana

607

speech

inkulumo

608

support

ukweseka

609

hospital

esibhedlela

610

see

ukubona

611

yard

igceke

612

stuff

izinto

613

evening

kusihlwa

614

week

ngesonto

615

cut

Imi

616

none

ayikho

617

another

esinye

618

put

ukubeka

619

receive

ukuthola

620

anything

lutho

621

ahead

phambili

622

data

idatha

623

others

abanye

624

field

emkhakheni

625

point

iphuzu

626

dog

inja

627

seven

Isikhombisa

628

understand

ukuqonda

629

performance

ukusebenza

630

such

ezifana

631

know

ukwazi

632

physical

ngokomzimba

633

could

ayengakwenza

634

hand

isandla

635

for

ngoba

636

role

indima

637

north

enyakatho

638

campaign

umkhankaso

639

bed

embhedeni

640

according

ngokuvumelana

641

become

babe

642

available

kuyatholakala

643

Mr

Mr

644

nothing

lutho

645

beat

beat

646

degree

degree

647

bar

ibha

648

his

wakhe

649

life

ukuphila

650

pay

pay

651

private

yangasese

652

you

wena

653

Mrs

uNkk

654

partner

umlingani

655

term

eside

656

improve

ngcono

657

write

bhala

658

during

phakathi

659

price

intengo

660

song

ingoma

661

we

thina

662

source

umthombo

663

less

Ngaphansi

664

very

kakhulu

665

magazine

umagazini

666

table

ithebula

667

protect

ukuvikela

668

young

abasha

669

community

umphakathi

670

get

zokwazi

671

exist

iyaqhubeka

672

fear

ukwesaba

673

reduce

ukunciphisa

674

much

okuningi

675

crime

ubugebengu

676

finger

umunwe

677

TV

TV

678

computer

ikhompyutha

679

white

emhlophe

680

nearly

cishe

681

economy

umnotho

682

behind

ngemuva

683

when

nini

684

agent

ejenti

685

energy

amandla

686

close

vala

687

smile

smile

688

economic

kwezomnotho

689

our

yethu

690

rule

umthetho

691

picture

isithombe

692