100,200,300,500,1000 most common word of Albanian Language

100 most common words in Albanian

Albanian is a not global language . All most in every country people speaks Albanian language . lots of people wants to know about Albanian language and they comes on google to search different common word of Albanian language. Here i provide 100 most common word of Albanian language. With these words you can easily get an idea of most common word of Albanian language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word of Albanian  and i am sharing PDF also.  Google translate code of Albanian is sq.Albanian

sr no.

100 words in  English

sq

1

ability

aftësi

2

old

i vjetër

3

quite

krejt

4

world

botë

5

later

më vonë

6

street

rrugë

7

positive

pozitiv

8

window

dritare

9

government

qeveri

10

page

faqe

11

interview

intervistë

12

treat

trajtojnë

13

organization

organizatë

14

few

pak

15

probably

ndoshta

16

bit

bit

17

executive

ekzekutiv

18

while

derisa

19

factor

faktor

20

trip

udhëtim

21

provide

të sigurojë

22

education

arsim

23

period

periudhë

24

problem

problem

25

television

televizion

26

cell

qelizë

27

begin

filloj

28

him

atë

29

doctor

mjek

30

do

bëj

31

grow

rritet

32

somebody

dikush

33

rich

i pasur

34

size

madhësi

35

call

thirrje

36

group

grup

37

air

ajror

38

care

kujdes

39

approach

afrim

40

buy

Blej

41

baby

bebe

42

give

jap

43

hot

nxehtë

44

that

45

benefit

përfitim

46

student

student

47

international

ndërkombëtar

48

sound

shëndoshë

49

in

50

heart

zemër

51

use

përdorim

52

particularly

veçanërisht

53

manage

menaxhuar

54

sport

sport

55

light

dritë

56

beautiful

e bukur

57

most

58

media

media

59

claim

kerkese

60

build

ndërtuar

61

policy

politikë

62

represent

përfaqësoj

63

majority

shumicë

64

realize

kuptojnë

65

believe

besoj

66

religious

fetar

67

college

kolegj

68

have

kam

69

fast

shpejt

70

morning

mëngjes

71

right

e drejtë

72

within

brenda

73

man

njeri

74

modern

modern

75

since

që nga

76

real

real

77

like

si

78

with

me

79

car

makinë

80

investment

investim

81

up

lart

82

long

gjatë

83

west

perëndim

84

various

disa

85

force

forcë

86

herself

vetë

87

blood

gjak

88

almost

pothuajse

89

sea

det

90

individual

individual

91

all

të gjithë

92

movie

film

93

pretty

goxha

94

memory

kujtim

95

worry

shqetësimi

96

loss

humbje

97

particular

i veçantë

98

something

diçka

99

leader

udhëheqës

100

property

pronë

200 most common words in AlbanianAlbanian

sr no.

200 words in  engliash

sq

1

ability

aftësi

2

old

i vjetër

3

quite

krejt

4

world

botë

5

later

më vonë

6

street

rrugë

7

positive

pozitiv

8

window

dritare

9

government

qeveri

10

page

faqe

11

interview

intervistë

12

treat

trajtojnë

13

organization

organizatë

14

few

pak

15

probably

ndoshta

16

bit

bit

17

executive

ekzekutiv

18

while

derisa

19

factor

faktor

20

trip

udhëtim

21

provide

të sigurojë

22

education

arsim

23

period

periudhë

24

problem

problem

25

television

televizion

26

cell

qelizë

27

begin

filloj

28

him

atë

29

doctor

mjek

30

do

bëj

31

grow

rritet

32

somebody

dikush

33

rich

i pasur

34

size

madhësi

35

call

thirrje

36

group

grup

37

air

ajror

38

care

kujdes

39

approach

afrim

40

buy

Blej

41

baby

bebe

42

give

jap

43

hot

nxehtë

44

that

45

benefit

përfitim

46

student

student

47

international

ndërkombëtar

48

sound

shëndoshë

49

in

50

heart

zemër

51

use

përdorim

52

particularly

veçanërisht

53

manage

menaxhuar

54

sport

sport

55

light

dritë

56

beautiful

e bukur

57

most

58

media

media

59

claim

kerkese

60

build

ndërtuar

61

policy

politikë

62

represent

përfaqësoj

63

majority

shumicë

64

realize

kuptojnë

65

believe

besoj

66

religious

fetar

67

college

kolegj

68

have

kam

69

fast

shpejt

70

morning

mëngjes

71

right

e drejtë

72

within

brenda

73

man

njeri

74

modern

modern

75

since

që nga

76

real

real

77

like

si

78

with

me

79

car

makinë

80

investment

investim

81

up

lart

82

long

gjatë

83

west

perëndim

84

various

disa

85

force

forcë

86

herself

vetë

87

blood

gjak

88

almost

pothuajse

89

sea

det

90

individual

individual

91

all

të gjithë

92

movie

film

93

pretty

goxha

94

memory

kujtim

95

worry

shqetësimi

96

loss

humbje

97

particular

i veçantë

98

something

diçka

99

leader

udhëheqës

100

property

pronë

101

radio

radio

102

describe

përshkruaj

103

experience

përvojë

104

region

Rajon

105

remove

hequr

106

race

garë

107

thank

falenderim

108

pattern

model

109

gas

gaz

110

sit

Sit

111

mean

thotë

112

dark

i errët

113

phone

telefon

114

would

A do

115

share

pjesë

116

before

para

117

drug

drogë

118

research

hulumtim

119

move

veprim

120

notice

njoftim

121

season

sezon

122

politics

politikë

123

need

nevojë

124

shoot

xhiruar

125

better

më mirë

126

weapon

armë

127

no

jo

128

career

karierë

129

employee

punonjës

130

thing

gjë

131

central

qendror

132

billion

miliardë

133

six

gjashtë

134

officer

oficer

135

spring

pranverë

136

head

kokë

137

threat

kërcënim

138

power

pushtet

139

year

vit

140

brother

vëlla

141

idea

ide

142

school

shkollë

143

me

144

why

pse

145

over

mbi

146

fail

Fail

147

Republican

republikan

148

oh

oh

149

treatment

trajtim

150

woman

grua

151

find

Gjej

152

card

kartë

153

prepare

përgatit

154

set

i vendosur

155

side

anë

156

mother

nënë

157

option

alternativë

158

special

special

159

view

pamje

160

accept

pranoj

161

say

të themi

162

can

mund

163

consider

konsideroj

164

violence

dhunë

165

heavy

i rëndë

166

fall

bie

167

wish

dëshirë

168

continue

vazhdoj

169

great

i madh

170

occur

ndodh

171

human

njerëzor

172

should

A duhet

173

weight

peshë

174

risk

rrezik

175

wonder

çudi

176

chance

mundësi

177

mouth

gojë

178

however

megjithatë

179

indicate

tregoj

180

step

hap

181

let

le të

182

discover

Zbuloni

183

increase

rrit

184

win

fitore

185

yourself

vetë

186

admit

pranoj

187

they

ata

188

shot

e shtënë

189

note

shënim

190

daughter

bijë

191

answer

përgjigje

192

next

tjetër

193

until

deri

194

finish

finish

195

decision

vendim

196

miss

humbas

197

model

model

198

under

nën

199

budget

buxhet

200

respond

pergjigje

 

300 most common words in AlbanianAlbanian

sr no.

300 words in  engliash

sq

1

ability

aftësi

2

old

i vjetër

3

quite

krejt

4

world

botë

5

later

më vonë

6

street

rrugë

7

positive

pozitiv

8

window

dritare

9

government

qeveri

10

page

faqe

11

interview

intervistë

12

treat

trajtojnë

13

organization

organizatë

14

few

pak

15

probably

ndoshta

16

bit

bit

17

executive

ekzekutiv

18

while

derisa

19

factor

faktor

20

trip

udhëtim

21

provide

të sigurojë

22

education

arsim

23

period

periudhë

24

problem

problem

25

television

televizion

26

cell

qelizë

27

begin

filloj

28

him

atë

29

doctor

mjek

30

do

bëj

31

grow

rritet

32

somebody

dikush

33

rich

i pasur

34

size

madhësi

35

call

thirrje

36

group

grup

37

air

ajror

38

care

kujdes

39

approach

afrim

40

buy

Blej

41

baby

bebe

42

give

jap

43

hot

nxehtë

44

that

45

benefit

përfitim

46

student

student

47

international

ndërkombëtar

48

sound

shëndoshë

49

in

50

heart

zemër

51

use

përdorim

52

particularly

veçanërisht

53

manage

menaxhuar

54

sport

sport

55

light

dritë

56

beautiful

e bukur

57

most

58

media

media

59

claim

kerkese

60

build

ndërtuar

61

policy

politikë

62

represent

përfaqësoj

63

majority

shumicë

64

realize

kuptojnë

65

believe

besoj

66

religious

fetar

67

college

kolegj

68

have

kam

69

fast

shpejt

70

morning

mëngjes

71

right

e drejtë

72

within

brenda

73

man

njeri

74

modern

modern

75

since

që nga

76

real

real

77

like

si

78

with

me

79

car

makinë

80

investment

investim

81

up

lart

82

long

gjatë

83

west

perëndim

84

various

disa

85

force

forcë

86

herself

vetë

87

blood

gjak

88

almost

pothuajse

89

sea

det

90

individual

individual

91

all

të gjithë

92

movie

film

93

pretty

goxha

94

memory

kujtim

95

worry

shqetësimi

96

loss

humbje

97

particular

i veçantë

98

something

diçka

99

leader

udhëheqës

100

property

pronë

101

radio

radio

102

describe

përshkruaj

103

experience

përvojë

104

region

Rajon

105

remove

hequr

106

race

garë

107

thank

falenderim

108

pattern

model

109

gas

gaz

110

sit

Sit

111

mean

thotë

112

dark

i errët

113

phone

telefon

114

would

A do

115

share

pjesë

116

before

para

117

drug

drogë

118

research

hulumtim

119

move

veprim

120

notice

njoftim

121

season

sezon

122

politics

politikë

123

need

nevojë

124

shoot

xhiruar

125

better

më mirë

126

weapon

armë

127

no

jo

128

career

karierë

129

employee

punonjës

130

thing

gjë

131

central

qendror

132

billion

miliardë

133

six

gjashtë

134

officer

oficer

135

spring

pranverë

136

head

kokë

137

threat

kërcënim

138

power

pushtet

139

year

vit

140

brother

vëlla

141

idea

ide

142

school

shkollë

143

me

144

why

pse

145

over

mbi

146

fail

Fail

147

Republican

republikan

148

oh

oh

149

treatment

trajtim

150

woman

grua

151

find

Gjej

152

card

kartë

153

prepare

përgatit

154

set

i vendosur

155

side

anë

156

mother

nënë

157

option

alternativë

158

special

special

159

view

pamje

160

accept

pranoj

161

say

të themi

162

can

mund

163

consider

konsideroj

164

violence

dhunë

165

heavy

i rëndë

166

fall

bie

167

wish

dëshirë

168

continue

vazhdoj

169

great

i madh

170

occur

ndodh

171

human

njerëzor

172

should

A duhet

173

weight

peshë

174

risk

rrezik

175

wonder

çudi

176

chance

mundësi

177

mouth

gojë

178

however

megjithatë

179

indicate

tregoj

180

step

hap

181

let

le të

182

discover

Zbuloni

183

increase

rrit

184

win

fitore

185

yourself

vetë

186

admit

pranoj

187

they

ata

188

shot

e shtënë

189

note

shënim

190

daughter

bijë

191

answer

përgjigje

192

next

tjetër

193

until

deri

194

finish

finish

195

decision

vendim

196

miss

humbas

197

model

model

198

under

nën

199

budget

buxhet

200

respond

pergjigje

201

sense

kuptim

202

born

i lindur

203

those

ato

204

skin

lëkurë

205

reveal

zbuloj

206

than

se

207

what

çfarë

208

bad

keq

209

seem

duket

210

compare

krahasim

211

exactly

saktësisht

212

hear

dëgjoj

213

serve

shërbej

214

surface

sipërfaqe

215

law

ligj

216

three

tre

217

voice

218

yeah

vërtet

219

art

art

220

letter

letër

221

standard

standard

222

about

për

223

into

224

place

vend

225

prove

provoj

226

carry

kryer

227

TRUE

TRUE

228

travel

Udhëtim

229

many

shumë

230

direction

drejtim

231

rather

më tepër

232

safe

i sigurt

233

culture

kulturë

234

foreign

i huaj

235

road

rrugë

236

chair

karrige

237

fund

fond

238

area

zonë

239

task

detyrë

240

party

parti

241

marriage

martesë

242

soldier

ushtar

243

thus

kështu

244

prevent

Parandalimi

245

top

më i lartë

246

democratic

demokratik

247

entire

i tërë

248

develop

zhvilloj

249

ground

terren

250

usually

zakonisht

251

of

252

foot

këmbë

253

camera

aparat fotografik

254

indeed

me të vërtetë

255

church

kishë

256

rise

ngrihem

257

theory

teori

258

example

shembull

259

also

gjithashtu

260

establish

vendos

261

yet

ende

262

assume

supozoj

263

parent

prind

264

family

familje

265

similar

i ngjashëm

266

structure

strukturë

267

talk

diskutim

268

expect

pres

269

American

amerikan

270

well

mirë

271

sure

i sigurt

272

show

shfaqje

273

choice

zgjedhje

274

condition

kusht

275

green

e gjelbër

276

whom

cilin

277

quickly

shpejt

278

outside

jashtë

279

turn

kthehet

280

possible

i mundshëm

281

go

Shko

282

at

283

himself

vetë

284

make

make

285

professor

profesor

286

truth

e vërtetë

287

themselves

vetë

288

because

sepse

289

dream

ëndërr

290

second

i dytë

291

far

shumë

292

fight

përleshje

293

fish

peshk

294

traditional

tradicional

295

certainly

sigurisht

296

girl

vajze

297

summer

verë

298

unit

njësi

299

job

punë

300

wind

erë

 

500 most common words in AlbanianAlbanian

sr no.

500 words in  engliash

sq

1

ability

aftësi

2

old

i vjetër

3

quite

krejt

4

world

botë

5

later

më vonë

6

street

rrugë

7

positive

pozitiv

8

window

dritare

9

government

qeveri

10

page

faqe

11

interview

intervistë

12

treat

trajtojnë

13

organization

organizatë

14

few

pak

15

probably

ndoshta

16

bit

bit

17

executive

ekzekutiv

18

while

derisa

19

factor

faktor

20

trip

udhëtim

21

provide

të sigurojë

22

education

arsim

23

period

periudhë

24

problem

problem

25

television

televizion

26

cell

qelizë

27

begin

filloj

28

him

atë

29

doctor

mjek

30

do

bëj

31

grow

rritet

32

somebody

dikush

33

rich

i pasur

34

size

madhësi

35

call

thirrje

36

group

grup

37

air

ajror

38

care

kujdes

39

approach

afrim

40

buy

Blej

41

baby

bebe

42

give

jap

43

hot

nxehtë

44

that

45

benefit

përfitim

46

student

student

47

international

ndërkombëtar

48

sound

shëndoshë

49

in

50

heart

zemër

51

use

përdorim

52

particularly

veçanërisht

53

manage

menaxhuar

54

sport

sport

55

light

dritë

56

beautiful

e bukur

57

most

58

media

media

59

claim

kerkese

60

build

ndërtuar

61

policy

politikë

62

represent

përfaqësoj

63

majority

shumicë

64

realize

kuptojnë

65

believe

besoj

66

religious

fetar

67

college

kolegj

68

have

kam

69

fast

shpejt

70

morning

mëngjes

71

right

e drejtë

72

within

brenda

73

man

njeri

74

modern

modern

75

since

që nga

76

real

real

77

like

si

78

with

me

79

car

makinë

80

investment

investim

81

up

lart

82

long

gjatë

83

west

perëndim

84

various

disa

85

force

forcë

86

herself

vetë

87

blood

gjak

88