100,200,300,500,1000 most common word of Cebuano Language

100 most common words in Cebuano

Cebuano is a not global language . All most in every country people speaks Cebuano language . lots of people wants to know about Cebuano language and they comes on google to search different common word of Cebuano language. Here i provide 100 most common word of Cebuano language. With these words you can easily get an idea of most common word of Cebuano language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word of Cebuano  and i am sharing PDF also.  Google translate code of Cebuano is ceb (ISO-639-2).Cebuano

sr no.

100 words in  English

ceb (ISO-639-2)

1

ability

abilidad

2

old

daan nga

3

quite

na

4

world

kalibutan

5

later

sa ulahi

6

street

dalan

7

positive

positibo nga

8

window

bintana

9

government

sa gobyerno

10

page

panid

11

interview

interview

12

treat

pagtagad sa

13

organization

organisasyon

14

few

pipila

15

probably

tingali

16

bit

gamay

17

executive

executive

18

while

samtang

19

factor

butang

20

trip

biyahe

21

provide

paghatag

22

education

edukasyon

23

period

panahon

24

problem

problema

25

television

telebisyon

26

cell

cell

27

begin

magsugod

28

him

siya

29

doctor

doktor

30

do

sa pagbuhat sa

31

grow

motubo

32

somebody

tawo

33

rich

dato

34

size

gidak-on

35

call

tawag

36

group

grupo

37

air

hangin

38

care

pag-atiman

39

approach

paagi

40

buy

buy

41

baby

bata

42

give

sa paghatag

43

hot

init nga

44

that

nga

45

benefit

kaayohan

46

student

estudyante

47

international

internasyonal nga

48

sound

tingog

49

in

sa

50

heart

kasingkasing

51

use

paggamit

52

particularly

ilabi

53

manage

pagdumala sa

54

sport

sport

55

light

kahayag

56

beautiful

matahum nga

57

most

labing

58

media

media

59

claim

pag-angkon

60

build

build

61

policy

palisiya

62

represent

nagrepresentar sa

63

majority

kadaghanan

64

realize

makaamgo

65

believe

nagtuo

66

religious

relihiyosong mga

67

college

sa kolehiyo

68

have

adunay

69

fast

pagpuasa

70

morning

buntag

71

right

tuo

72

within

sa sulod

73

man

tawo

74

modern

modernong

75

since

sukad sa

76

real

tinuod nga

77

like

sama sa

78

with

uban sa

79

car

sakyanan

80

investment

investment

81

up

sa

82

long

dugay

83

west

kasadpan

84

various

nagkalain-laing mga

85

force

nga pwersa

86

herself

sa iyang kaugalingon

87

blood

dugo

88

almost

hapit

89

sea

dagat

90

individual

tagsa-tagsa nga

91

all

sa tanan nga mga

92

movie

movie

93

pretty

gwapa

94

memory

handumanan

95

worry

kabalaka

96

loss

pagkawala

97

particular

partikular nga

98

something

usa ka butang

99

leader

lider

100

property

kabtangan

 

200 most common words in CebuanoCebuano

sr no.

200 words in  English

ceb (ISO-639-2)

1

ability

abilidad

2

old

daan nga

3

quite

na

4

world

kalibutan

5

later

sa ulahi

6

street

dalan

7

positive

positibo nga

8

window

bintana

9

government

sa gobyerno

10

page

panid

11

interview

interview

12

treat

pagtagad sa

13

organization

organisasyon

14

few

pipila

15

probably

tingali

16

bit

gamay

17

executive

executive

18

while

samtang

19

factor

butang

20

trip

biyahe

21

provide

paghatag

22

education

edukasyon

23

period

panahon

24

problem

problema

25

television

telebisyon

26

cell

cell

27

begin

magsugod

28

him

siya

29

doctor

doktor

30

do

sa pagbuhat sa

31

grow

motubo

32

somebody

tawo

33

rich

dato

34

size

gidak-on

35

call

tawag

36

group

grupo

37

air

hangin

38

care

pag-atiman

39

approach

paagi

40

buy

buy

41

baby

bata

42

give

sa paghatag

43

hot

init nga

44

that

nga

45

benefit

kaayohan

46

student

estudyante

47

international

internasyonal nga

48

sound

tingog

49

in

sa

50

heart

kasingkasing

51

use

paggamit

52

particularly

ilabi

53

manage

pagdumala sa

54

sport

sport

55

light

kahayag

56

beautiful

matahum nga

57

most

labing

58

media

media

59

claim

pag-angkon

60

build

build

61

policy

palisiya

62

represent

nagrepresentar sa

63

majority

kadaghanan

64

realize

makaamgo

65

believe

nagtuo

66

religious

relihiyosong mga

67

college

sa kolehiyo

68

have

adunay

69

fast

pagpuasa

70

morning

buntag

71

right

tuo

72

within

sa sulod

73

man

tawo

74

modern

modernong

75

since

sukad sa

76

real

tinuod nga

77

like

sama sa

78

with

uban sa

79

car

sakyanan

80

investment

investment

81

up

sa

82

long

dugay

83

west

kasadpan

84

various

nagkalain-laing mga

85

force

nga pwersa

86

herself

sa iyang kaugalingon

87

blood

dugo

88

almost

hapit

89

sea

dagat

90

individual

tagsa-tagsa nga

91

all

sa tanan nga mga

92

movie

movie

93

pretty

gwapa

94

memory

handumanan

95

worry

kabalaka

96

loss

pagkawala

97

particular

partikular nga

98

something

usa ka butang

99

leader

lider

100

property

kabtangan

101

radio

sa radyo

102

describe

paghulagway

103

experience

kasinatian

104

region

rehiyon

105

remove

kuhaa

106

race

lumba

107

thank

sa pagpasalamat

108

pattern

sumbanan

109

gas

gas

110

sit

sa paglingkod

111

mean

nagpasabot

112

dark

mangitngit nga

113

phone

telepono

114

would

Apat

115

share

bahin

116

before

sa wala pa

117

drug

drug

118

research

research

119

move

lakang

120

notice

pahibalo

121

season

panahon

122

politics

politika

123

need

panginahanglan

124

shoot

sanga

125

better

mas maayo nga

126

weapon

hinagiban

127

no

dili

128

career

karera

129

employee

empleyado

130

thing

butang

131

central

sentral nga

132

billion

bilyon

133

six

unom ka

134

officer

opisyal

135

spring

tingpamulak

136

head

ulo

137

threat

hulga

138

power

gahum

139

year

tuig

140

brother

igsoon nga lalake

141

idea

ideya

142

school

school

143

me

kanako

144

why

nganong

145

over

sa ibabaw sa

146

fail

pakyas

147

Republican

Republikano

148

oh

oh

149

treatment

pagtambal

150

woman

babaye

151

find

sa pagpangita

152

card

card

153

prepare

sa pag-andam

154

set

set

155

side

kilid

156

mother

inahan

157

option

kapilian

158

special

espesyal nga

159

view

panglantaw

160

accept

modawat

161

say

ingon

162

can

mahimo

163

consider

hunahunaa

164

violence

pagpanlupig

165

heavy

bug-at nga

166

fall

mahulog

167

wish

gusto

168

continue

magpadayon

169

great

dakung

170

occur

mahitabo

171

human

sa tawo

172

should

Angay

173

weight

gibug-aton

174

risk

risgo

175

wonder

katingalahan

176

chance

higayon

177

mouth

baba

178

however

Apan

179

indicate

nagpakita

180

step

lakang

181

let

himoa nga

182

discover

Discover

183

increase

abut

184

win

kadaugan

185

yourself

imong kaugalingon

186

admit

moangkon

187

they

sila

188

shot

gipusil

189

note

Mubo nga sulat sa

190

daughter

anak nga babaye

191

answer

tubag

192

next

sunod nga

193

until

hangtud nga

194

finish

finish

195

decision

desisyon

196

miss

dili motambong sa

197

model

modelo

198

under

ilalum

199

budget

budget

200

respond

misanong

 

300 most common words in CebuanoCebuano

sr no.

300 words in  English

ceb (ISO-639-2)

1

ability

abilidad

2

old

daan nga

3

quite

na

4

world

kalibutan

5

later

sa ulahi

6

street

dalan

7

positive

positibo nga

8

window

bintana

9

government

sa gobyerno

10

page

panid

11

interview

interview

12

treat

pagtagad sa

13

organization

organisasyon

14

few

pipila

15

probably

tingali

16

bit

gamay

17

executive

executive

18

while

samtang

19

factor

butang

20

trip

biyahe

21

provide

paghatag

22

education

edukasyon

23

period

panahon

24

problem

problema

25

television

telebisyon

26

cell

cell

27

begin

magsugod

28

him

siya

29

doctor

doktor

30

do

sa pagbuhat sa

31

grow

motubo

32

somebody

tawo

33

rich

dato

34

size

gidak-on

35

call

tawag

36

group

grupo

37

air

hangin

38

care

pag-atiman

39

approach

paagi

40

buy

buy

41

baby

bata

42

give

sa paghatag

43

hot

init nga

44

that

nga

45

benefit

kaayohan

46

student

estudyante

47

international

internasyonal nga

48

sound

tingog

49

in

sa

50

heart

kasingkasing

51

use

paggamit

52

particularly

ilabi

53

manage

pagdumala sa

54

sport

sport

55

light

kahayag

56

beautiful

matahum nga

57

most

labing

58

media

media

59

claim

pag-angkon

60

build

build

61

policy

palisiya

62

represent

nagrepresentar sa

63

majority

kadaghanan

64

realize

makaamgo

65

believe

nagtuo

66

religious

relihiyosong mga

67

college

sa kolehiyo

68

have

adunay

69

fast

pagpuasa

70

morning

buntag

71

right

tuo

72

within

sa sulod

73

man

tawo

74

modern

modernong

75

since

sukad sa

76

real

tinuod nga

77

like

sama sa

78

with

uban sa

79

car

sakyanan

80

investment

investment

81

up

sa

82

long

dugay

83

west

kasadpan

84

various

nagkalain-laing mga

85

force

nga pwersa

86

herself

sa iyang kaugalingon

87

blood

dugo

88

almost

hapit

89

sea

dagat

90

individual

tagsa-tagsa nga

91

all

sa tanan nga mga

92

movie

movie

93

pretty

gwapa

94

memory

handumanan

95

worry

kabalaka

96

loss

pagkawala

97

particular

partikular nga

98

something

usa ka butang

99

leader

lider

100

property

kabtangan

101

radio

sa radyo

102

describe

paghulagway

103

experience

kasinatian

104

region

rehiyon

105

remove

kuhaa

106

race

lumba

107

thank

sa pagpasalamat

108

pattern

sumbanan

109

gas

gas

110

sit

sa paglingkod

111

mean

nagpasabot

112

dark

mangitngit nga

113

phone

telepono

114

would

Apat

115

share

bahin

116

before

sa wala pa

117

drug

drug

118

research

research

119

move

lakang

120

notice

pahibalo

121

season

panahon

122

politics

politika

123

need

panginahanglan

124

shoot

sanga

125

better

mas maayo nga

126

weapon

hinagiban

127

no

dili

128

career

karera

129

employee

empleyado

130

thing

butang

131

central

sentral nga

132

billion

bilyon

133

six

unom ka

134

officer

opisyal

135

spring

tingpamulak

136

head

ulo

137

threat

hulga

138

power

gahum

139

year

tuig

140

brother

igsoon nga lalake

141

idea

ideya

142

school

school

143

me

kanako

144

why

nganong

145

over

sa ibabaw sa

146

fail

pakyas

147

Republican

Republikano

148

oh

oh

149

treatment

pagtambal

150

woman

babaye

151

find

sa pagpangita

152

card

card

153

prepare

sa pag-andam

154

set

set

155

side

kilid

156

mother

inahan

157

option

kapilian

158

special

espesyal nga

159

view

panglantaw

160

accept

modawat

161

say

ingon

162

can

mahimo

163

consider

hunahunaa

164

violence

pagpanlupig

165

heavy

bug-at nga

166

fall

mahulog

167

wish

gusto

168

continue

magpadayon

169

great

dakung

170

occur

mahitabo

171

human

sa tawo

172

should

Angay

173

weight

gibug-aton

174

risk

risgo

175

wonder

katingalahan

176

chance

higayon

177

mouth

baba

178

however

Apan

179

indicate

nagpakita

180

step

lakang

181

let

himoa nga

182

discover

Discover

183

increase

abut

184

win

kadaugan

185

yourself

imong kaugalingon

186

admit

moangkon

187

they

sila

188

shot

gipusil

189

note

Mubo nga sulat sa

190

daughter

anak nga babaye

191

answer

tubag

192

next

sunod nga

193

until

hangtud nga

194

finish

finish

195

decision

desisyon

196

miss

dili motambong sa

197

model

modelo

198

under

ilalum

199

budget

budget

200

respond

misanong

201

sense

pagbati

202

born

natawo

203

those

mga

204

skin

panit

205

reveal

pagpadayag sa

206

than

kay sa

207

what

Unsa

208

bad

dili maayo nga

209

seem

daw

210

compare

itandi

211

exactly

gayud sa

212

hear

nga makadungog

213

serve

sa pag-alagad

214

surface

nawong

215

law

balaod

216

three

tulo

217

voice

tingog

218

yeah

yeah

219

art

art

220

letter

sulat

221

standard

sumbanan nga

222

about

mahitungod sa

223

into

ngadto sa

224

place

dapit

225

prove

mapamatud-an

226

carry

pagdala

227

TRUE

TINUOD

228

travel

sa pagbiyahe

229

many

sa daghan nga mga

230

direction

direksyon

231

rather

hinoon

232

safe

luwas

233

culture

kultura

234

foreign

langyaw nga

235

road

dalan

236

chair

lingkuranan

237

fund

fund

238

area

dapit

239

task

nga buluhaton

240

party

party

241

marriage

sa kaminyoon

242

soldier

sundalo

243

thus

sa ingon

244

prevent

Pagsanta sa

245

top

ibabaw

246

democratic

nga demokratikong

247

entire

bug-os nga

248

develop

sa pagpalambo og

249

ground

yuta

250

usually

kasagaran

251

of

sa

252

foot

tiil

253

camera

camera

254

indeed

sa pagkatinuod

255

church

simbahan

256

rise

mabanhaw

257

theory

teoriya

258

example

nga panig-ingnan

259

also

usab

260

establish

sa pagtukod

261

yet

apan

262

assume

maghunahuna

263

parent

ginikanan

264

family

pamilya

265

similar

susama nga

266

structure

gambalay

267

talk

pakigpulong

268

expect

magdahum

269

American

American

270

well

maayo

271

sure

sigurado

272

show

show

273

choice

pagpili

274

condition

nga kahimtang

275

green

berde nga

276

whom

nga

277

quickly

sa madali

278

outside

gawas

279

turn

motalikod

280

possible

posible nga

281

go

go

282

at

sa

283

himself

sa iyang kaugalingon

284

make

sa paghimo sa

285

professor

propesor

286

truth

kamatuoran

287

themselves

sa ilang mga kaugalingon

288

because

tungod kay

289

dream

damgo

290

second

ikaduha

291

far

layo

292

fight

away

293

fish

isda

294

traditional

tradisyonal nga

295

certainly

sa pagkatinuod

296

girl

babaye

297

summer

sa ting-init

298

unit

yunit

299

job

trabaho

300

wind

hangin

 

500 most common words in CebuanoCebuano

sr no.

500 words in  English

ceb (ISO-639-2)

1

ability

abilidad

2

old

daan nga

3

quite

na

4

world

kalibutan

5

later

sa ulahi

6

street

dalan

7

positive

positibo nga

8

window

bintana

9

government

sa gobyerno

10

page

panid

11

interview

interview

12

treat

pagtagad sa

13

organization

organisasyon

14

few

pipila

15

probably

tingali

16

bit

gamay

17

executive

executive

18

while

samtang

19

factor

butang

20

trip

biyahe

21

provide

paghatag

22

education

edukasyon

23

period

panahon

24

problem

problema

25

television

telebisyon

26

cell

cell

27

begin

magsugod

28

him

siya

29

doctor

doktor

30

do

sa pagbuhat sa

31

grow

motubo

32

somebody

tawo

33

rich

dato

34

size

gidak-on

35

call

tawag

36

group

grupo

37

air

hangin

38

care

pag-atiman

39

approach

paagi

40

buy

buy

41

baby

bata

42

give

sa paghatag

43

hot

init nga

44

that

nga

45

benefit

kaayohan

46

student

estudyante

47

international

internasyonal nga

48

sound

tingog

49

in

sa

50

heart

kasingkasing

51

use

paggamit

52

particularly

ilabi

53

manage

pagdumala sa

54

sport

sport

55

light

kahayag

56

beautiful

matahum nga

57

most

labing

58

media

media

59

claim

pag-angkon

60

build

build

61

policy

palisiya

62

represent

nagrepresentar sa

63

majority

kadaghanan

64

realize

makaamgo

65

believe

nagtuo

66

religious

relihiyosong mga

67

college

sa kolehiyo

68

have

adunay

69

fast

pagpuasa

70

morning

buntag

71

right

tuo

72

within

sa sulod

73

man

tawo

74

modern

modernong

75

since

sukad sa

76

real

tinuod nga

77

like

sama sa

78

with

uban sa

79

car

sakyanan

80

investment

investment

81

up

sa

82

long

dugay

83

west

kasadpan

84

various

nagkalain-laing mga

85

force

nga pwersa

86

herself