100,200,300,500,1000 most common word in Sundanese Language

100,200,300,500,1000  most common word in Sundanese Language

Sundanese is a global language . All most in every country people speaks Sundanese language . lots of people wants to know about Sundanese language and they comes on google to search different common word of Sundanese language. Here i provide 100 most common word of Sundanese language. With these words you can easily get an idea of most common word of Sundanese language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Sundanese LanguageSundanese

sr no.

1000 words in  English

su

1

ability

kamampuhan

2

old

kolot

3

quite

rada

4

world

dunya

5

later

engké

6

street

jalan

7

positive

positip

8

window

jandela

9

government

pamarentah

10

page

kaca

11

interview

tatanyaan

12

treat

saréat

13

organization

organisasi

14

few

saeutik

15

probably

meureun

16

bit

saeutik

17

executive

eksekutip

18

while

waktu

19

factor

faktor

20

trip

perjalanan

21

provide

nyadiakeun

22

education

pendidikan

23

period

jaman

24

problem

masalah

25

television

telepisi

26

cell

sel

27

begin

mimiti

28

him

manehna

29

doctor

dokter

30

do

ngalakukeun

31

grow

tumuwuh

32

somebody

sasaurang

33

rich

beunghar

34

size

ukuran

35

call

nelpon

36

group

kumpulan

37

air

hawa

38

care

perawatan

39

approach

ngadeukeutan

40

buy

Toko

41

baby

orok

42

give

mikeun

43

hot

panas

44

that

nu

45

benefit

kauntungan

46

student

murid

47

international

internasional

48

sound

sora

49

in

di

50

heart

jajantung

51

use

pamakean

52

particularly

tarutama

53

manage

ngurus

54

sport

olahraga

55

light

cahaya

56

beautiful

geulis

57

most

paling

58

media

media

59

claim

Klaim

60

build

ngawangun

61

policy

kawijakan

62

represent

jadi wawakil

63

majority

rereana

64

realize

nyadar

65

believe

percanten

66

religious

agama

67

college

sakola luhur

68

have

ngabogaan

69

fast

gancang

70

morning

isuk

71

right

bener

72

within

jero

73

man

lalaki

74

modern

moderen

75

since

ti mimiti

76

real

asli

77

like

siga

78

with

jeung

79

car

mobil

80

investment

investasi

81

up

ka luhur

82

long

panjang

83

west

kulon

84

various

rupa-rupa

85

force

kakuatan

86

herself

sorangan

87

blood

getih

88

almost

meh

89

sea

sagara

90

individual

sorangan

91

all

sadaya

92

movie

pilem

93

pretty

geulis

94

memory

ingetan

95

worry

salempang

96

loss

karugian

97

particular

husus

98

something

hiji hal

99

leader

pingpinan

100

property

harta

101

radio

radio

102

describe

ngagambarkeun

103

experience

pangalaman

104

region

daerah

105

remove

Cabut

106

race

balapan

107

thank

ngahatur nuhun

108

pattern

corak

109

gas

gas

110

sit

Sit

111

mean

mean

112

dark

poek

113

phone

telepon

114

would

Dupi

115

share

ngabagikeun

116

before

saencan

117

drug

ubar

118

research

panalungtikan

119

move

pindah

120

notice

mere nyaho

121

season

usum

122

politics

pulitik

123

need

kedah

124

shoot

némbak

125

better

leuwih alus

126

weapon

pakarang

127

no

teu

128

career

karir

129

employee

pagawe

130

thing

barang

131

central

pusat

132

billion

milyar

133

six

genep

134

officer

perwira

135

spring

cinyusu

136

head

sirah

137

threat

ancaman

138

power

kakuatan

139

year

taun

140

brother

adi

141

idea

gagasan

142

school

sakola

143

me

abdi

144

why

kunaon

145

over

di luhur

146

fail

gagal

147

Republican

Republik

148

oh

oh

149

treatment

anggapanana

150

woman

awewe

151

find

manggih

152

card

kartu

153

prepare

nyiapkeun

154

set

kumpulan

155

side

sisi

156

mother

indung

157

option

pilihan

158

special

istimewa

159

view

pintonan

160

accept

narima

161

say

sebutkeun

162

can

bisa

163

consider

nimbangkeun

164

violence

dipaksaan

165

heavy

beurat

166

fall

labuh

167

wish

kahayang

168

continue

neruskeun

169

great

gede

170

occur

kajadian

171

human

manusa

172

should

sakuduna

173

weight

beurat

174

risk

risiko

175

wonder

heran

176

chance

kasempetan

177

mouth

sungut

178

however

kumaha oge

179

indicate

nunjukkeun

180

step

lengkah

181

let

ngantepkeun

182

discover

manggih

183

increase

naékkeun

184

win

meunang

185

yourself

maneh sorangan

186

admit

ngaku

187

they

maranehna

188

shot

tembakan

189

note

Catetan

190

daughter

puteri

191

answer

jawaban

192

next

Teras

193

until

nepi ka

194

finish

ngabereskeun

195

decision

kaputusan

196

miss

luput

197

model

model

198

under

di handap

199

budget

perhitungan balanja

200

respond

ngaréspon

201

sense

rarasaan

202

born

dilahirkeun

203

those

eta

204

skin

kulit

205

reveal

nyebutkeun

206

than

tibatan

207

what

naon

208

bad

awon

209

seem

rasa-rasana

210

compare

ngabandingkeun

211

exactly

pas

212

hear

ngadangu

213

serve

ngaladenan

214

surface

beungeut

215

law

hukum

216

three

tilu

217

voice

sora

218

yeah

hehehehe

219

art

seni

220

letter

aksara

221

standard

standar

222

about

kira-kira

223

into

kana

224

place

tempat

225

prove

ngabuktikeun

226

carry

mawa

227

TRUE

BENER

228

travel

iinditan

229

many

loba

230

direction

tuju

231

rather

rada

232

safe

tengtrem

233

culture

kabudayaan

234

foreign

sejen

235

road

jalan

236

chair

korsi

237

fund

dana

238

area

Daérah

239

task

tugas

240

party

pesta

241

marriage

perkawinan

242

soldier

soldadu

243

thus

sahingga

244

prevent

Nyegah

245

top

puncak

246

democratic

demokratis

247

entire

sakabeh

248

develop

ngawangun

249

ground

tanah

250

usually

biasana

251

of

ti

252

foot

sampean

253

camera

kamera

254

indeed

leres pisan

255

church

gereja

256

rise

naek

257

theory

teori

258

example

conto

259

also

oge

260

establish

ngadegkeun

261

yet

acan

262

assume

ngirakeun

263

parent

indungna

264

family

kulawarga

265

similar

meh sarua

266

structure

struktur

267

talk

omongan

268

expect

ngaharepkeun

269

American

Amerika

270

well

sumur

271

sure

yakin

272

show

nunjukkeun

273

choice

pilihan

274

condition

kaayaan

275

green

hejo

276

whom

saha

277

quickly

kalawan gancang

278

outside

di luar

279

turn

balikkeun

280

possible

mungkin

281

go

lebet

282

at

di

283

himself

nyalira

284

make

make

285

professor

propesor

286

truth

kaleresan

287

themselves

maranehna sorangan

288

because

margi

289

dream

ngimpi

290

second

kadua

291

far

tebih

292

fight

gelut

293

fish

lauk

294

traditional

tradisional

295

certainly

tangtu

296

girl

mojang

297

summer

usum panas

298

unit

kamanunggalan

299

job

tugas

300

wind

angin

301

director

nu mingpin pausahaan

302

not

teu

303

police

pulisi

304

now

ayeuna

305

it

ieu

306

learn

diajar

307

n't

teu

308

deep

jero

309

wide

lega

310

two

dua

311

enter

asup

312

medical

medis

313

sign

tanda

314

serious

serius

315

commercial

komérsial

316

total

total

317

edge

sisi

318

appear

katingali

319

include

ngasupkeun

320

color

warna

321

owner

nu boga

322

star

bentang

323

conference

konperensi

324

agreement

perjangjian

325

garden

kebon

326

eight

dalapan

327

mission

misi

328

response

jawaban

329

impact

pangaruh

330

eye

soca

331

firm

tetep

332

machine

mesin

333

simple

sederhana

334

only

ngan

335

ten

sapuluh

336

federal

pederal

337

time

waktu

338

again

deui

339

south

kidul

340

clear

atra

341

national

nasional

342

actually

saleresna

343

generation

turunan

344

rate

meunteun

345

month

sasih

346

together

bareng

347

love

cinta

348

I

abdi

349

and

jeung

350

key

konci

351

think

mikir

352

house

imah

353

teach

ngawulang

354

then

saterusna

355

moment

waktu

356

matter

masalah

357

its

na

358

concern

kapeurihan

359

bag

tas

360

walk

leumpang

361

decade

sapuluh taunan

362

create

nyiptakeun

363

visit

nganjang

364

explain

netelakeun

365

vote

sora

366

nice

hade

367

must

must

368

produce

ngahasilkeun

369

away

tebih

370

start

ngamimitian

371

official

resmi

372

staff

pagawe

373

wear

maké

374

raise

ngangkat

375

everyone

dulur

376

suddenly

ujug-ujug

377

line

garis

378

enough

cekap

379

order

pesenan

380

teacher

guru

381

amount

jumlah

382

thousand

rebu

383

civil

sipil

384

pick

metik

385

leg

suku

386

on

on

387

activity

kagiatan

388

social

sosial

389

study

diajar

390

lawyer

pengacara

391

personal

pribadi

392

box

kotak

393

just

adil

394

center

pusat

395

player

pamaen

396

responsibility

tanggung jawab

397

blue

biru

398

onto

onto

399

pull

Betot

400

often

remen

401

animal

hewan

402

wall

dingding

403

these

ieu

404

never

teu kungsi

405

hold

nahan

406

new

anyar

407

system

sistim

408

everybody

urang sakabehna

409

important

penting

410

kind

hade

411

measure

ukuran

412

open

muka

413

check

cek

414

who

who

415

test

nguji

416

though

sanajan

417

fine

dengda

418

without

tanpa

419

guess

nebak

420

four

opat

421

else

lamun henteu

422

guy

guy

423

every

unggal

424

among

di antara

425

piece

potongan

426

analysis

analisa

427

inside

di jero

428

try

nyobaan

429

building

gedong

430

score

Asup

431

break

peunggas

432

base

dasar

433

sell

ngajual

434

late

telat

435

left

kénca

436

run

lalumpatan

437

five

lima

438

hang

ngagantung

439

hotel

hotel

440

although

sanajan

441

thought

pamikiran

442

lot

pisan

443

class

kelas

444

board

dewan

445

down

turun

446

imagine

ngabayangkeun

447

likely

meureun

448

victim

korban

449

laugh

seuri

450

end

tungtung

451

training

palatihan

452

from

ti

453

charge

muatan

454

suggest

nyarankeun

455

attack

panarajang

456

feel

ngarasa

457

expert

ahli

458

consumer

nu meuli

459

whether

lamun

460

Congress

konggres

461

us

urang

462

team

regu

463

number

jumlah

464

catch

nangkep

465

back

balik deui

466

stand

ngadeg

467

part

bagean

468

military

Militér

469

require

ngabutuhkeun

470

general

umum

471

audience

nu haladir

472

friend

sobat

473

spend

ngabalanjakeun

474

production

produksi

475

push

Teken

476

type

ngetik

477

form

wujud

478

arm

panangan

479

including

kaasup

480

project

proyek

481

tough

hese

482

war

perang

483

wait

Didagoan

484

question

tatanya

485

yes

nuhun

486

statement

parnyataan

487

cup

cangkir

488

perhaps

meureun

489

industry

industri

490

decide

mutuskeun

491

mind

pikiran

492

keep

neundeun

493

today

kiwari

494

happen

kajadian

495

wrong

salah

496

around

kira-kira

497

election

pamilihan

498

live

hirup

499

change

ngarobah

500

range

jajaran

501

despite

sanajan

502

sex

awewe atawa lalaki

503

drive

nyetir

504

third

katilu

505

opportunity

kasempetan

506

article

artikel

507

work

gawe

508

country

nagara

509

how

Kumaha

510

first

kahiji

511

leave

cuti

512

come

datang

513

resource

sumber

514

save

ngahemat

515

along

sapanjang

516

section

bagian

517

rock

batu

518

play

ulin

519

trade

padagangan

520

situation

kaayaan

521

huge

gede pisan

522

affect

mangaruhan

523

clearly

jelas

524

alone

sorangan

525

record

catetan

526

story

dongeng

527

fill

eusian

528

floor

tehel

529

disease

panyakit

530

half

satengah

531

market

pasar

532

home

imah

533

against

ngalawan

534

fact

kanyataan

535

city

kota

536

reason

alesan

537

current

ayeuna

538

writer

nu nulis

539

out

kaluar

540

deal

perjangjian

541

movement

gerakan

542

little

leutik

543

cold

tiis

544

stock

ancoan

545

practice

praktek

546

but

tapi

547

style

gaya

548

development

pangwangunan

549

enjoy

ngaraosan

550

lay

lay

551

way

jalan

552

whose

saha

553

seat

kalinggihan

554

court

pangadilan

555

music

musik

556

tax

pajeg

557

if

upami

558

institution

organisasi

559

sexual

hal seks

560

already

enggeus

561

western

ngulon

562

word

kecap

563

anyone

saha

564

site

situs

565

oil

minyak

566

your

Anjeun

567

maintain

miara

568

network

jaringan

569

science

elmu pangaweruh

570

return

kasumpingan

571

recognize

ngaku

572

remain

tetep

573

per

per

574

case

perkara

575

large

gede

576

bring

ngabawa

577

position

posisi

578

tree

tangkal

579

black

hideung

580

language

basa

581

tell

nyaritakeun

582

child

anak

583

attorney

pokrol

584

method

metode

585

collection

kumpulan

586

stage

panggung

587

scene

adegan

588

this

ieu

589

growth

tumuwuhna

590

meeting

pasamoan

591

service

palayanan

592

image

gambaran

593

authority

wibawa

594

design

rarancang

595

as

siga

596

nor

atawa

597

several

sababaraha

598

trouble

kasulitan

599

food

kadaharan

600

maybe

tiasa waé

601

suffer

sangsara

602

feeling

rarasaan

603

information

inpormasi

604

operation

operasi

605

money

duit

606

boy

budak lalaki

607

speech

pidato

608

support

sokongan

609

hospital

rumah sakit

610

see

tingali

611

yard

pakarangan

612

stuff

barang

613

evening

burit

614

week

minggu

615

cut

motong

616

none

teu sahiji bae

617

another

lian

618

put

neundeun

619

receive

narima

620

anything

naon bae

621

ahead

di payun

622

data

data

623

others

batur

624

field

médan

625

point

titik

626

dog

anjing

627

seven

Tujuh

628

understand

ngarti

629

performance

kinerja

630

such

siga

631

know

nyaho

632

physical

fisik

633

could

bisa

634

hand

panangan

635

for

keur

636

role

peran

637

north

kaler

638

campaign

kampanyeu

639

bed

ranjang

640

according

nurutkeun

641

become

ngajadikeun

642

available

aya

643

Mr

Bapa

644

nothing

nanaon

645

beat

ngamen

646

degree

darajat

647

bar

bar

648

his

milikna

649

life

kahirupan

650

pay

mayar

651

private

swasta

652

you

anjeun

653

Mrs

Ibu

654

partner

batur sapagawean

655

term

istilah

656

improve

ngaronjatkeun

657

write

nulis

658

during

salila

659

price

harga

660

song

lagu

661

we

urang

662

source

sumber

663

less

Langkung sakedik

664

very

pisan

665

magazine

majalah

666

table

meja

667

protect

ngalindungan

668

young

ngora

669

community

masarakat

670

get

meunang

671

exist

aya

672

fear

sieun

673

reduce

ngurangan

674

much

teuing

675

crime

kajahatan

676

finger

ramo

677

TV

TV

678

computer

komputer

679

white

bodas

680

nearly

meh

681

economy

ekonomi

682

behind

tinggaleun

683

when

iraha

684

agent

agen

685

energy

tanaga

686

close

nutup

687

smile

seuri

688

economic

ékonomi

689

our

urang

690

rule

aturan

691

picture

gambar

692

public

masarakat

693

difference

bédana

694

them

maranehna

695

water

cai

696

best

pangalusna

697

after

saatos

698

take

nyokot

699

near

deukeut

700

interest

bunga

701

dead

maot

702

office

kantor

703

event

kajadian

704

address

alamat

705

dinner

dahar peuting

706

my

kuring

707

between

antawis

708

here

Ieuh

709

he

manehna

710

identify

mikawanohan

711

fly

ngapung

712

former

tilas

713

purpose

maksud

714

discuss

reriungan

715

list

daptar

716

scientist

nu ahli di sahiji elmu

717

ready

siap

718

mention

mention

719

process

proses

720

tend

condong

721

material

material

722

citizen

warga nagara

723

senior

leuwih kolot

724

short

pendek

725

kill

sono

726

free

bebas

727

newspaper

koran

728

ok

Oké

729

control

pangawasan

730

discussion

diskusi

731

lie

ngabohong

732

detail

kawincikan nepi ka bubuk leutikna

733

pass

ngaliwatan

734

remember

ngelingan

735

one

hiji

736

course

kursus

737

whole

sakabeh

738

front

hareup

739

pressure

tekenan

740

ever

kungsi

741

focus

fokus

742

game

kaulinan

743

major

mayor

744

strong

kuat

745

agree

satuju

746

plan

rencana

747

toward

kapayuneun

748

pain

nyeri

749

listen

ngadangukeun

750

bill

tagihan

751

through

ngaliwatan

752

manager

pingpinan

753

sometimes

sakapeung

754

still

masih

755

health

kasehatan

756

happy

bagja

757

worker

pagawe

758

cost

harga

759

so

janten

760

bank

bank

761

necessary

perlu

762

meet

papanggih

763

her

milikna

764

will

bakal

765

effort

upaya

766

final

final

767