100,200,300,500,1000 most common word of Afrikaans Language

100 most common words in Afrikaans

Afrikaans is a not global language . All most in every country people speaks Afrikaans language . lots of people wants to know about Afrikaans language and they comes on google to search different common word of Afrikaans language. Here i provide 100 most common word of Afrikaans language. With these words you can easily get an idea of most common word of Afrikaans language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word of Afrikaans  and i am sharing PDF also.  Google translate code of Afrikaans is af.

1

ability

vermoë

2

old

ou

3

quite

baie

4

world

wêreld

5

later

later

6

street

straat

7

positive

positiewe

8

window

venster

9

government

regering

10

page

bladsy

11

interview

onderhoud

12

treat

treat

13

organization

organisasie

14

few

paar

15

probably

waarskynlik

16

bit

bit

17

executive

uitvoerende

18

while

terwyl

19

factor

faktor

20

trip

trip

21

provide

voorsien

22

education

onderwys

23

period

tydperk

24

problem

probleem

25

television

televisie

26

cell

sel

27

begin

begin

28

him

hom

29

doctor

dokter

30

do

doen

31

grow

groei

32

somebody

iemand

33

rich

ryk

34

size

grootte

35

call

oproep

36

group

groep

37

air

lug

38

care

sorg

39

approach

benadering

40

buy

buy

41

baby

baba

42

give

gee

43

hot

warm

44

that

daardie

45

benefit

voordeel

46

student

student

47

international

internasionale

48

sound

klank

49

in

in

50

heart

hart

51

use

gebruik

52

particularly

veral

53

manage

bestuur

54

sport

sport

55

light

lig

56

beautiful

pragtige

57

most

die meeste

58

media

media

59

claim

eis

60

build

bou

61

policy

beleid

62

represent

verteenwoordig

63

majority

meerderheid

64

realize

besef

65

believe

glo

66

religious

godsdienstige

67

college

kollege

68

have

het

69

fast

vinnig

70

morning

oggend

71

right

reg

72

within

binne

73

man

man

74

modern

moderne

75

since

aangesien

76

real

werklike

77

like

soos

78

with

met

79

car

voertuig

80

investment

belegging

81

up

up

82

long

lank

83

west

weste

84

various

verskeie

85

force

krag

86

herself

haarself

87

blood

bloed

88

almost

byna

89

sea

see

90

individual

individuele

91

all

almal

92

movie

Fliek

93

pretty

mooi

94

memory

geheue

95

worry

bekommernis

96

loss

verlies

97

particular

spesifieke

98

something

iets

99

leader

leier

100

property

eiendom

 

 

200 most common words in Afrikaans

1

ability

vermoë

2

old

ou

3

quite

baie

4

world

wêreld

5

later

later

6

street

straat

7

positive

positiewe

8

window

venster

9

government

regering

10

page

bladsy

11

interview

onderhoud

12

treat

treat

13

organization

organisasie

14

few

paar

15

probably

waarskynlik

16

bit

bit

17

executive

uitvoerende

18

while

terwyl

19

factor

faktor

20

trip

trip

21

provide

voorsien

22

education

onderwys

23

period

tydperk

24

problem

probleem

25

television

televisie

26

cell

sel

27

begin

begin

28

him

hom

29

doctor

dokter

30

do

doen

31

grow

groei

32

somebody

iemand

33

rich

ryk

34

size

grootte

35

call

oproep

36

group

groep

37

air

lug

38

care

sorg

39

approach

benadering

40

buy

buy

41

baby

baba

42

give

gee

43

hot

warm

44

that

daardie

45

benefit

voordeel

46

student

student

47

international

internasionale

48

sound

klank

49

in

in

50

heart

hart

51

use

gebruik

52

particularly

veral

53

manage

bestuur

54

sport

sport

55

light

lig

56

beautiful

pragtige

57

most

die meeste

58

media

media

59

claim

eis

60

build

bou

61

policy

beleid

62

represent

verteenwoordig

63

majority

meerderheid

64

realize

besef

65

believe

glo

66

religious

godsdienstige

67

college

kollege

68

have

het

69

fast

vinnig

70

morning

oggend

71

right

reg

72

within

binne

73

man

man

74

modern

moderne

75

since

aangesien

76

real

werklike

77

like

soos

78

with

met

79

car

voertuig

80

investment

belegging

81

up

up

82

long

lank

83

west

weste

84

various

verskeie

85

force

krag

86

herself

haarself

87

blood

bloed

88

almost

byna

89

sea

see

90

individual

individuele

91

all

almal

92

movie

Fliek

93

pretty

mooi

94

memory

geheue

95

worry

bekommernis

96

loss

verlies

97

particular

spesifieke

98

something

iets

99

leader

leier

100

property

eiendom

101

radio

radio

102

describe

beskryf

103

experience

ervaring

104

region

streek

105

remove

Verwyder

106

race

ras

107

thank

dankie

108

pattern

patroon

109

gas

gas

110

sit

sit

111

mean

beteken

112

dark

donker

113

phone

foon

114

would

Sou

115

share

aandeel

116

before

voor

117

drug

dwelm

118

research

navorsing

119

move

skuif

120

notice

kennisgewing

121

season

seisoen

122

politics

politiek

123

need

behoefte

124

shoot

skiet

125

better

beter

126

weapon

wapen

127

no

geen

128

career

loopbaan

129

employee

werknemer

130

thing

ding

131

central

sentrale

132

billion

miljard

133

six

ses

134

officer

beampte

135

spring

lente

136

head

kop

137

threat

bedreiging

138

power

krag

139

year

jaar

140

brother

broer

141

idea

idee

142

school

skool

143

me

my

144

why

hoekom

145

over

oor

146

fail

Druip

147

Republican

Republikeinse

148

oh

o

149

treatment

behandeling

150

woman

vrou

151

find

vind

152

card

card

153

prepare

voor te berei

154

set

stel

155

side

kant

156

mother

moeder

157

option

opsie

158

special

spesiale

159

view

beskou

160

accept

aanvaar

161

say

162

can

kan

163

consider

oorweeg

164

violence

geweld

165

heavy

swaar

166

fall

val

167

wish

wens

168

continue

aanhou

169

great

groot

170

occur

gebeur

171

human

mens

172

should

Indien

173

weight

gewig

174

risk

risiko

175

wonder

wonder

176

chance

kans

177

mouth

mond

178

however

egter

179

indicate

dui

180

step

stap

181

let

laat

182

discover

Vind

183

increase

Verhoog

184

win

wen

185

yourself

jouself

186

admit

erken

187

they

hulle

188

shot

skoot

189

note

noot

190

daughter

dogter

191

answer

antwoord

192

next

volgende

193

until

totdat

194

finish

afwerking

195

decision

besluit

196

miss

mis

197

model

model

198

under

onder

199

budget

begroting

200

respond

reageer

 

300 most common words in Afrikaans

1

ability

vermoë

2

old

ou

3

quite

baie

4

world

wêreld

5

later

later

6

street

straat

7

positive

positiewe

8

window

venster

9

government

regering

10

page

bladsy

11

interview

onderhoud

12

treat

treat

13

organization

organisasie

14

few

paar

15

probably

waarskynlik

16

bit

bit

17

executive

uitvoerende

18

while

terwyl

19

factor

faktor

20

trip

trip

21

provide

voorsien

22

education

onderwys

23

period

tydperk

24

problem

probleem

25

television

televisie

26

cell

sel

27

begin

begin

28

him

hom

29

doctor

dokter

30

do

doen

31

grow

groei

32

somebody

iemand

33

rich

ryk

34

size

grootte

35

call

oproep

36

group

groep

37

air

lug

38

care

sorg

39

approach

benadering

40

buy

buy

41

baby

baba

42

give

gee

43

hot

warm

44

that

daardie

45

benefit

voordeel

46

student

student

47

international

internasionale

48

sound

klank

49

in

in

50

heart

hart

51

use

gebruik

52

particularly

veral

53

manage

bestuur

54

sport

sport

55

light

lig

56

beautiful

pragtige

57

most

die meeste

58

media

media

59

claim

eis

60

build

bou

61

policy

beleid

62

represent

verteenwoordig

63

majority

meerderheid

64

realize

besef

65

believe

glo

66

religious

godsdienstige

67

college

kollege

68

have

het

69

fast

vinnig

70

morning

oggend

71

right

reg

72

within

binne

73

man

man

74

modern

moderne

75

since

aangesien

76

real

werklike

77

like

soos

78

with

met

79

car

voertuig

80

investment

belegging

81

up

up

82

long

lank

83

west

weste

84

various

verskeie

85

force

krag

86

herself

haarself

87

blood

bloed

88

almost

byna

89

sea

see

90

individual

individuele

91

all

almal

92

movie

Fliek

93

pretty

mooi

94

memory

geheue

95

worry

bekommernis

96

loss

verlies

97

particular

spesifieke

98

something

iets

99

leader

leier

100

property

eiendom

101

radio

radio

102

describe

beskryf

103

experience

ervaring

104

region

streek

105

remove

Verwyder

106

race

ras

107

thank

dankie

108

pattern

patroon

109

gas

gas

110

sit

sit

111

mean

beteken

112

dark

donker

113

phone

foon

114

would

Sou

115

share

aandeel

116

before

voor

117

drug

dwelm

118

research

navorsing

119

move

skuif

120

notice

kennisgewing

121

season

seisoen

122

politics

politiek

123

need

behoefte

124

shoot

skiet

125

better

beter

126

weapon

wapen

127

no

geen

128

career

loopbaan

129

employee

werknemer

130

thing

ding

131

central

sentrale

132

billion

miljard

133

six

ses

134

officer

beampte

135

spring

lente

136

head

kop

137

threat

bedreiging

138

power

krag

139

year

jaar

140

brother

broer

141

idea

idee

142

school

skool

143

me

my

144

why

hoekom

145

over

oor

146

fail

Druip

147

Republican

Republikeinse

148

oh

o

149

treatment

behandeling

150

woman

vrou

151

find

vind

152

card

card

153

prepare

voor te berei

154

set

stel

155

side

kant

156

mother

moeder

157

option

opsie

158

special

spesiale

159

view

beskou

160

accept

aanvaar

161

say

162

can

kan

163

consider

oorweeg

164

violence

geweld

165

heavy

swaar

166

fall

val

167

wish

wens

168

continue

aanhou

169

great

groot

170

occur

gebeur

171

human

mens

172

should

Indien

173

weight

gewig

174

risk

risiko

175

wonder

wonder

176

chance

kans

177

mouth

mond

178

however

egter

179

indicate

dui

180

step

stap

181

let

laat

182

discover

Vind

183

increase

Verhoog

184

win

wen

185

yourself

jouself

186

admit

erken

187

they

hulle

188

shot

skoot

189

note

noot

190

daughter

dogter

191

answer

antwoord

192

next

volgende

193

until

totdat

194

finish

afwerking

195

decision

besluit

196

miss

mis

197

model

model

198

under

onder

199

budget

begroting

200

respond

reageer

201

sense

sin

202

born

gebore

203

those

diegene

204

skin

vel

205

reveal

openbaar

206

than

as

207

what

wat

208

bad

slegte

209

seem

blyk

210

compare

vergelyk

211

exactly

presies

212

hear

Hoor

213

serve

dien

214

surface

oppervlak

215

law

wet

216

three

drie

217

voice

stem

218

yeah

ja

219

art

kuns

220

letter

brief

221

standard

standaard

222

about

oor

223

into

in

224

place

plek

225

prove

bewys

226

carry

carry

227

TRUE

WAAR

228

travel

reis

229

many

baie

230

direction

rigting

231

rather

eerder

232

safe

veilig

233

culture

kultuur

234

foreign

buitelandse

235

road

pad

236

chair

stoel

237

fund

fonds

238

area

gebied

239

task

taak

240

party

partytjie

241

marriage

huwelik

242

soldier

soldaat

243

thus

dus

244

prevent

Voorkom

245

top

Top

246

democratic

demokratiese

247

entire

hele

248

develop

ontwikkel

249

ground

grond

250

usually

gewoonlik

251

of

van

252

foot

voet

253

camera

kamera

254

indeed

inderdaad

255

church

kerk

256

rise

styg

257

theory

teorie

258

example

byvoorbeeld

259

also

ook

260

establish

vestig

261

yet

nog

262

assume

aanvaar

263

parent

ouer

264

family

gesin

265

similar

soortgelyk

266

structure

struktuur

267

talk

praat

268

expect

verwag

269

American

Amerikaanse

270

well

goed

271

sure

seker

272

show

Wys

273

choice

keuse

274

condition

toestand

275

green

groen

276

whom

wie

277

quickly

vinnig

278

outside

buite

279

turn

draai

280

possible

moontlik

281

go

gaan

282

at

by

283

himself

self

284

make

make

285

professor

professor

286

truth

waarheid

287

themselves

hulself

288

because

omdat

289

dream

droom

290

second

tweede

291

far

ver

292

fight

stryd

293

fish

vis

294

traditional

tradisionele

295

certainly

beslis

296

girl

meisie

297

summer

somer

298

unit

eenheid

299

job

werk

300

wind

wind

 

500 most common words in Afrikaans

1

ability

vermoë

2

old

ou

3

quite

baie

4

world

wêreld

5

later

later

6

street

straat

7

positive

positiewe

8

window

venster

9

government

regering

10

page

bladsy

11

interview

onderhoud

12

treat

treat

13

organization

organisasie

14

few

paar

15

probably

waarskynlik

16

bit

bit

17

executive

uitvoerende

18

while

terwyl

19

factor

faktor

20

trip

trip

21

provide

voorsien

22

education

onderwys

23

period

tydperk

24

problem

probleem

25

television

televisie

26

cell

sel

27

begin

begin

28

him

hom

29

doctor

dokter

30

do

doen

31

grow

groei

32

somebody

iemand

33

rich

ryk

34

size

grootte

35

call

oproep

36

group

groep

37

air

lug

38

care

sorg

39

approach

benadering

40

buy

buy

41

baby

baba

42

give

gee

43

hot

warm

44

that

daardie

45

benefit

voordeel

46

student

student

47

international

internasionale

48

sound

klank

49

in

in

50

heart

hart

51

use

gebruik

52

particularly

veral

53

manage

bestuur

54

sport

sport

55

light

lig

56

beautiful

pragtige

57

most

die meeste

58

media

media

59

claim

eis

60

build

bou

61

policy

beleid

62

represent

verteenwoordig

63

majority

meerderheid

64

realize

besef

65

believe

glo

66

religious

godsdienstige

67

college

kollege

68

have

het

69

fast

vinnig

70

morning

oggend

71

right

reg

72

within

binne

73

man

man

74

modern

moderne

75

since

aangesien

76

real

werklike

77

like

soos

78

with

met

79

car

voertuig

80

investment

belegging

81

up

up

82

long

lank

83

west

weste

84

various

verskeie

85

force

krag

86

herself

haarself

87

blood

bloed

88

almost

byna

89

sea

see

90

individual

individuele

91

all

almal

92

movie

Fliek

93

pretty

mooi

94

memory

geheue

95

worry

bekommernis