100,200,300,500,1000 most common word of Czech Language

100 most common words in Czech

Czech is a not global language . All most in every country people speaks Czech language . lots of people wants to know about Czech language and they comes on google to search different common word of Czech language. Here i provide 100 most common word of Czech language. With these words you can easily get an idea of most common word of Czech language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word of Czech  and i am sharing PDF also.  Google translate code of Czech is cs.Czech

sr no.

100 words in  English

cs

1

ability

schopnost

2

old

starý

3

quite

docela

4

world

svět

5

later

později

6

street

ulice

7

positive

pozitivní

8

window

okno

9

government

vláda

10

page

strana

11

interview

rozhovor

12

treat

zacházet

13

organization

organizace

14

few

málo

15

probably

pravděpodobně

16

bit

bit

17

executive

výkonný

18

while

zatímco

19

factor

faktor

20

trip

výlet

21

provide

poskytnout

22

education

vzdělání

23

period

doba

24

problem

problém

25

television

televize

26

cell

buňka

27

begin

začít

28

him

mu

29

doctor

doktor

30

do

dělat

31

grow

růst

32

somebody

někdo

33

rich

bohatý

34

size

velikost

35

call

volání

36

group

skupina

37

air

vzduch

38

care

péče

39

approach

přístup

40

buy

Koupit

41

baby

dítě

42

give

dát

43

hot

horký

44

that

že

45

benefit

výhoda

46

student

student

47

international

mezinárodní

48

sound

zvuk

49

in

v

50

heart

srdce

51

use

použití

52

particularly

zejména

53

manage

spravovat

54

sport

sport

55

light

světlo

56

beautiful

Krásná

57

most

většina

58

media

média

59

claim

Nárok

60

build

stavět

61

policy

politika

62

represent

zastupovat

63

majority

většina

64

realize

uvědomit si

65

believe

věřit

66

religious

náboženský

67

college

vysoká škola

68

have

mít

69

fast

rychle

70

morning

ráno

71

right

že jo

72

within

v rámci

73

man

muž

74

modern

moderní

75

since

od té doby

76

real

nemovitý

77

like

jako

78

with

s

79

car

auto

80

investment

investice

81

up

nahoru

82

long

dlouho

83

west

Západ

84

various

rozličný

85

force

platnost

86

herself

sebe

87

blood

krev

88

almost

téměř

89

sea

moře

90

individual

individuální

91

all

Všechno

92

movie

film

93

pretty

pěkný

94

memory

Paměť

95

worry

trápit se

96

loss

ztráta

97

particular

konkrétní

98

something

něco

99

leader

vůdce

100

property

vlastnictví

 

 

200 most common words in CzechCzech

sr no.

200 words in  English

cs

1

ability

schopnost

2

old

starý

3

quite

docela

4

world

svět

5

later

později

6

street

ulice

7

positive

pozitivní

8

window

okno

9

government

vláda

10

page

strana

11

interview

rozhovor

12

treat

zacházet

13

organization

organizace

14

few

málo

15

probably

pravděpodobně

16

bit

bit

17

executive

výkonný

18

while

zatímco

19

factor

faktor

20

trip

výlet

21

provide

poskytnout

22

education

vzdělání

23

period

doba

24

problem

problém

25

television

televize

26

cell

buňka

27

begin

začít

28

him

mu

29

doctor

doktor

30

do

dělat

31

grow

růst

32

somebody

někdo

33

rich

bohatý

34

size

velikost

35

call

volání

36

group

skupina

37

air

vzduch

38

care

péče

39

approach

přístup

40

buy

Koupit

41

baby

dítě

42

give

dát

43

hot

horký

44

that

že

45

benefit

výhoda

46

student

student

47

international

mezinárodní

48

sound

zvuk

49

in

v

50

heart

srdce

51

use

použití

52

particularly

zejména

53

manage

spravovat

54

sport

sport

55

light

světlo

56

beautiful

Krásná

57

most

většina

58

media

média

59

claim

Nárok

60

build

stavět

61

policy

politika

62

represent

zastupovat

63

majority

většina

64

realize

uvědomit si

65

believe

věřit

66

religious

náboženský

67

college

vysoká škola

68

have

mít

69

fast

rychle

70

morning

ráno

71

right

že jo

72

within

v rámci

73

man

muž

74

modern

moderní

75

since

od té doby

76

real

nemovitý

77

like

jako

78

with

s

79

car

auto

80

investment

investice

81

up

nahoru

82

long

dlouho

83

west

Západ

84

various

rozličný

85

force

platnost

86

herself

sebe

87

blood

krev

88

almost

téměř

89

sea

moře

90

individual

individuální

91

all

Všechno

92

movie

film

93

pretty

pěkný

94

memory

Paměť

95

worry

trápit se

96

loss

ztráta

97

particular

konkrétní

98

something

něco

99

leader

vůdce

100

property

vlastnictví

101

radio

rádio

102

describe

popsat

103

experience

Zkušenosti

104

region

kraj

105

remove

odstranit

106

race

závod

107

thank

poděkovat

108

pattern

vzor

109

gas

plyn

110

sit

sedět

111

mean

znamenat

112

dark

temný

113

phone

telefon

114

would

bych

115

share

podíl

116

before

před

117

drug

lék

118

research

výzkum

119

move

hýbat se

120

notice

oznámení

121

season

sezóna

122

politics

politika

123

need

potřeba

124

shoot

střílet

125

better

lepší

126

weapon

zbraň

127

no

Ne

128

career

kariéra

129

employee

zaměstnanec

130

thing

věc

131

central

centrální

132

billion

miliarda

133

six

šest

134

officer

důstojník

135

spring

jaro

136

head

hlava

137

threat

ohrožení

138

power

Napájení

139

year

rok

140

brother

bratr

141

idea

myšlenka

142

school

škola

143

me

144

why

proč

145

over

přes

146

fail

selhat

147

Republican

Republikán

148

oh

Ach

149

treatment

léčba

150

woman

žena

151

find

nalézt

152

card

Kartu

153

prepare

připravit

154

set

soubor

155

side

boční

156

mother

matka

157

option

volba

158

special

speciální

159

view

Pohled

160

accept

akceptovat

161

say

říci

162

can

umět

163

consider

zvážit

164

violence

násilí

165

heavy

těžký

166

fall

podzim

167

wish

přání

168

continue

pokračovat

169

great

skvělý

170

occur

nastat

171

human

člověk

172

should

by měl

173

weight

hmotnost

174

risk

riziko

175

wonder

divit se

176

chance

šance

177

mouth

pusa

178

however

nicméně

179

indicate

ukazovat

180

step

krok

181

let

nechat

182

discover

objevit

183

increase

zvýšit

184

win

vyhrát

185

yourself

vy sám

186

admit

připustit

187

they

ony

188

shot

výstřel

189

note

Poznámka

190

daughter

dcera

191

answer

Odpovědět

192

next

další

193

until

až do

194

finish

Dokončit

195

decision

rozhodnutí

196

miss

slečna, minout

197

model

Modelka

198

under

pod

199

budget

rozpočet

200

respond

reagovat

 

300 most common words in CzechCzech

sr no.

300 words in  English

cs

1

ability

schopnost

2

old

starý

3

quite

docela

4

world

svět

5

later

později

6

street

ulice

7

positive

pozitivní

8

window

okno

9

government

vláda

10

page

strana

11

interview

rozhovor

12

treat

zacházet

13

organization

organizace

14

few

málo

15

probably

pravděpodobně

16

bit

bit

17

executive

výkonný

18

while

zatímco

19

factor

faktor

20

trip

výlet

21

provide

poskytnout

22

education

vzdělání

23

period

doba

24

problem

problém

25

television

televize

26

cell

buňka

27

begin

začít

28

him

mu

29

doctor

doktor

30

do

dělat

31

grow

růst

32

somebody

někdo

33

rich

bohatý

34

size

velikost

35

call

volání

36

group

skupina

37

air

vzduch

38

care

péče

39

approach

přístup

40

buy

Koupit

41

baby

dítě

42

give

dát

43

hot

horký

44

that

že

45

benefit

výhoda

46

student

student

47

international

mezinárodní

48

sound

zvuk

49

in

v

50

heart

srdce

51

use

použití

52

particularly

zejména

53

manage

spravovat

54

sport

sport

55

light

světlo

56

beautiful

Krásná

57

most

většina

58

media

média

59

claim

Nárok

60

build

stavět

61

policy

politika

62

represent

zastupovat

63

majority

většina

64

realize

uvědomit si

65

believe

věřit

66

religious

náboženský

67

college

vysoká škola

68

have

mít

69

fast

rychle

70

morning

ráno

71

right

že jo

72

within

v rámci

73

man

muž

74

modern

moderní

75

since

od té doby

76

real

nemovitý

77

like

jako

78

with

s

79

car

auto

80

investment

investice

81

up

nahoru

82

long

dlouho

83

west

Západ

84

various

rozličný

85

force

platnost

86

herself

sebe

87

blood

krev

88

almost

téměř

89

sea

moře

90

individual

individuální

91

all

Všechno

92

movie

film

93

pretty

pěkný

94

memory

Paměť

95

worry

trápit se

96

loss

ztráta

97

particular

konkrétní

98

something

něco

99

leader

vůdce

100

property

vlastnictví

101

radio

rádio

102

describe

popsat

103

experience

Zkušenosti

104

region

kraj

105

remove

odstranit

106

race

závod

107

thank

poděkovat

108

pattern

vzor

109

gas

plyn

110

sit

sedět

111

mean

znamenat

112

dark

temný

113

phone

telefon

114

would

bych

115

share

podíl

116

before

před

117

drug

lék

118

research

výzkum

119

move

hýbat se

120

notice

oznámení

121

season

sezóna

122

politics

politika

123

need

potřeba

124

shoot

střílet

125

better

lepší

126

weapon

zbraň

127

no

Ne

128

career

kariéra

129

employee

zaměstnanec

130

thing

věc

131

central

centrální

132

billion

miliarda

133

six

šest

134

officer

důstojník

135

spring

jaro

136

head

hlava

137

threat

ohrožení

138

power

Napájení

139

year

rok

140

brother

bratr

141

idea

myšlenka

142

school

škola

143

me

144

why

proč

145

over

přes

146

fail

selhat

147

Republican

Republikán

148

oh

Ach

149

treatment

léčba

150

woman

žena

151

find

nalézt

152

card

Kartu

153

prepare

připravit

154

set

soubor

155

side

boční

156

mother

matka

157

option

volba

158

special

speciální

159

view

Pohled

160

accept

akceptovat

161

say

říci

162

can

umět

163

consider

zvážit

164

violence

násilí

165

heavy

těžký

166

fall

podzim

167

wish

přání

168

continue

pokračovat

169

great

skvělý

170

occur

nastat

171

human

člověk

172

should

by měl

173

weight

hmotnost

174

risk

riziko

175

wonder

divit se

176

chance

šance

177

mouth

pusa

178

however

nicméně

179

indicate

ukazovat

180

step

krok

181

let

nechat

182

discover

objevit

183

increase

zvýšit

184

win

vyhrát

185

yourself

vy sám

186

admit

připustit

187

they

ony

188

shot

výstřel

189

note

Poznámka

190

daughter

dcera

191

answer

Odpovědět

192

next

další

193

until

až do

194

finish

Dokončit

195

decision

rozhodnutí

196

miss

slečna, minout

197

model

Modelka

198

under

pod

199

budget

rozpočet

200

respond

reagovat

201

sense

smysl

202

born

narozený

203

those

ty

204

skin

kůže

205

reveal

odhalit

206

than

než

207

what

co

208

bad

špatný

209

seem

zdát se

210

compare

porovnat

211

exactly

přesně

212

hear

slyšet

213

serve

sloužit

214

surface

povrch

215

law

zákon

216

three

tři

217

voice

hlas

218

yeah

to jo

219

art

umění

220

letter

dopis

221

standard

Standard

222

about

o

223

into

do

224

place

místo

225

prove

dokázat

226

carry

nést

227

TRUE

SKUTEČNÝ

228

travel

cestovat

229

many

mnoho

230

direction

směr

231

rather

spíše

232

safe

bezpečný

233

culture

kultura

234

foreign

zahraniční, cizí

235

road

silnice

236

chair

židle

237

fund

fond

238

area

plocha

239

task

úkol

240

party

strana

241

marriage

manželství

242

soldier

voják

243

thus

tím pádem

244

prevent

zabránit

245

top

horní

246

democratic

demokratický

247

entire

celý

248

develop

rozvíjet

249

ground

přízemní

250

usually

obvykle

251

of

z

252

foot

chodidlo

253

camera

Fotoaparát

254

indeed

Vskutku

255

church

kostel

256

rise

stoupat

257

theory

teorie

258

example

příklad

259

also

taky

260

establish

zřídit

261

yet

dosud

262

assume

převzít

263

parent

rodič

264

family

rodina

265

similar

podobný

266

structure

struktura

267

talk

mluvit

268

expect

očekávat

269

American

americký

270

well

studna

271

sure

Tak určitě

272

show

ukázat

273

choice

výběr

274

condition

stav

275

green

zelený

276

whom

koho

277

quickly

rychle

278

outside

mimo

279

turn

otočit se

280

possible

možný

281

go

jít

282

at

v

283

himself

sám

284

make

udělat

285

professor

profesor

286

truth

pravda

287

themselves

oni sami

288

because

protože

289

dream

sen

290

second

druhý

291

far

daleko

292

fight

prát se

293

fish

Ryba

294

traditional

tradiční

295

certainly

rozhodně

296

girl

dívka

297

summer

léto

298

unit

jednotka

299

job

práce

300

wind

vítr

 

500 most common words in CzechCzech

sr no.

500 words in  English

cs

1

ability

schopnost

2

old

starý

3

quite

docela

4

world

svět

5

later

později

6

street

ulice

7

positive

pozitivní

8

window

okno

9

government

vláda

10

page

strana

11

interview

rozhovor

12

treat

zacházet

13

organization

organizace

14

few

málo

15

probably

pravděpodobně

16

bit

bit

17

executive

výkonný

18

while

zatímco

19

factor

faktor

20

trip

výlet

21

provide

poskytnout

22

education

vzdělání

23

period

doba

24

problem

problém

25

television

televize

26

cell

buňka

27

begin

začít

28

him

mu

29

doctor

doktor

30

do

dělat

31

grow

růst

32

somebody

někdo

33

rich

bohatý

34

size

velikost

35

call

volání

36

group

skupina

37

air

vzduch

38

care

péče

39

approach

přístup

40

buy

Koupit

41

baby

dítě

42

give

dát

43

hot

horký

44

that

že

45

benefit

výhoda

46

student

student

47

international

mezinárodní

48

sound

zvuk

49

in

v

50

heart

srdce

51

use

použití

52

particularly

zejména

53

manage

spravovat

54

sport

sport

55

light

světlo

56

beautiful

Krásná

57

most

většina

58

media

média

59

claim

Nárok

60

build

stavět

61

policy

politika

62

represent

zastupovat

63

majority

většina

64

realize

uvědomit si

65

believe

věřit

66

religious

náboženský

67

college

vysoká škola

68

have

mít

69

fast

rychle

70

morning

ráno

71

right

že jo

72

within

v rámci

73

man

muž

74

modern

moderní

75

since

od té doby

76

real

nemovitý

77

like

jako

78

with

s

79

car

auto

80

investment

investice

81

up

nahoru

82

long

dlouho

83

west

Západ

84

various

rozličný

85

force

platnost

86

herself

sebe

87

blood

krev

88

almost

téměř

89

sea

moře

90

individual

individuální

91

all

Všechno

92

movie

film

93

pretty

pěkný

94

memory

Paměť

95

worry

trápit se

96

loss

ztráta

97

particular

konkrétní

98

something

něco

99

leader

vůdce

100

property

vlastnictví

101

radio

rádio

102

describe

popsat

103

experience

Zkušenosti

104

region

kraj

105

remove

odstranit

106

race

závod

107

thank

poděkovat

108

pattern

vzor

109

gas

plyn

110

sit

sedět

111

mean

znamenat

112

dark

temný

113

phone

telefon

114

would

bych

115

share

podíl

116

before

před

117

drug

lék

118

research

výzkum

119

move

hýbat se

120

notice

oznámení

121

season

sezóna

122

politics

politika

123

need

potřeba

124

shoot

střílet

125

better

lepší

126

weapon

zbraň

127

no

Ne

128

career

kariéra

129

employee

zaměstnanec

130

thing

věc

131

central

centrální

132

billion

miliarda

133

six

šest

134

officer

důstojník

135

spring

jaro

136

head

hlava

137

threat

ohrožení

138

power

Napájení

139

year

rok

140

brother

bratr

141

idea

myšlenka

142

school

škola

143

me

144

why

proč

145

over

přes

146

fail

selhat

147

Republican

Republikán

148

oh

Ach

149

treatment

léčba

150

woman

žena

151

find

nalézt

152

card

Kartu

153

prepare

připravit

154

set